Testületi 2011. jan. 18. – Mit ad az Árnyas óvoda?

A bölcsőde kap az államtól normatívan minden odajáró gyerek után évente kb. 500 ezer Ft-ot, amit még az önkormányzat kb. 75 ezer Ft-tal kiegészít. Eddig ilyen önkormányzati kiegészítés nem volt. Most pedig – a javaslat szerint – nem csak a jövőben, hanem visszamenőleg a tavalyi évre is megkapják. Megjegyezzük, hogy ez a kiegészítés nem volna kötelező még akkor sem, ha kevés az önkormányzati bölcsőde, és így az önkormányzat kötelező feladatát vállalja át bizonyos értelemben ez a magánbölcsőde.

Ha a szülő szempontjából nézzük, akkor két szélső esetet érdemes végiggondolni. Az egyik az, amikor a szülő alacsony térítésű bölcsődét preferálna, ám ilyen csak önkormányzati volna, ahol a létszám már betelt, és ezért kénytelen többet fizetni (bár magasabb szolgáltatást is kap). Ekkor az önkormányzatnak, – mivel nem tudja az ellátási kötelezettségét teljesíteni, – támogatnia kell a szülő plusz költségeit. Hogy milyen mértékben célszerű, avagy igazságos ekkor a család támogatása, az további meggondolás tárgya, de most a lényeg az, hogy ekkor a családot ésszerű támogatni és nem a bölcsődét.

A másik eset, amikor a szülő igényeinek nem felel meg az önkormányzati bölcsődék ellátásának színvonala, és a minőségért tud, illetve hajlandó többet fizetni egy magán bölcsődének. Ekkor a kérdés úgy is feltehető, hogy a családokat egyformán célszerű, avagy igazságos támogatni a bölcsődei ellátásért, vagy a rászorulóbbakat, a kisebb jövedelműeket, a több gyermeket vállalókat nagyobb mértékben. Ilyen szempont az előterjesztésben fel sem merült. Az előterjesztés szerint a bölcsőde támogatása a gyereklétszámnak megfelelően az egyforma támogatást jelenti. Ez megfelel egyébként a szokásos magyar normatív támogatás gyakorlatának, és ezért nem is kifogásoljuk különösképpen. Amúgy is csak alig másfél milliónál több pénzről van szó, amit egyáltalán nem sajnálunk – végül is – a gyerekektől. Hiszen tudjuk, hogy az Árnyas bölcsőde valóban a gyerekekre költi végül is a pénzt, bár az erre vonatkozó biztosíték az „elszámolás”-sal nagyon gyenge.

Kifogásoljuk azonban azt, hogy az említetteknek a felvetése teljesen hiányzik az előterjesztésből. A polgármester az előterjesztéssel – úgy tűnik – ismét megvezeti a friss testületet. A látens érvelése, hogy így szokás a „korábbi évek gyakorlata szerint”, azaz nincs min gondolkodni. Úgy tartjuk ésszerűnek, hogy egy friss testületnek igenis el kellene ilyen kérdéseken gondolkodnia, még akkor is, ha a kialakult gyakorlat megfelelő, problémátlan. Ám ekkor is tudatosítani kell a miérteket, az elvszerűséget. Joggal merülhet fel (különösen a visszamenőleges támogatás miatt) az Árnyas bölcsőde esetén, hogy azért ilyen szimpla a támogatás indoklása a polgármester részéről, mert a szokásos szívességek hálójának egyik eleméről is szó van. Ugyanis Pásztor Béla és a SZOVE az Árnyas bölcsőde és óvoda tulajdonosainak (Kvaka család) hirdetőtábláin reklámozta magát a választásokon – ahogy hírlik – „ingyen”, amely táblahelyeket az önkormányzattól bérli Kvaka Ferenc cége.

Ez ügyben nyilvánvalóan nehéz teljesen eloszlatni a felvetést, hogy voltaképpen a város fizeti ki most Pásztor Béla választási reklámfelületét. Természetesen ezzel nem az Árnyas bölcsődét és óvodát akarjuk támadni, amely ismereteink szerint jó színvonalú, és örülhetünk, hogy ilyen is van Veresegyházon, és még csak nem is a Kvaka családot, akik természetesen élnek a lehetőségekkel. (Sőt Kvaka Ferenc 2008-ban 30 millió Ft kölcsönt adott a pénzügyi zűrben levő önkormányzatnak, amiért joggal várhat el hálát, ellenszolgáltatást.)

Támadjuk viszont azt, aki felelős ezekért a nem teljesen átlátható szívességek rendszerének kialakításáért a közügyekben. Ez nem felel meg a mi önkormányzatiságról alkotott minimum elképzelésünknek. Ugyanakkor vannak javaslataink is, melyeket a református iskola támogatásáról szóló cikkünk végén fogalmazunk meg.