Poldán Ferenc program – Csonkás

Az úthálózaton szabályozni kell – akár forgalom-szabályozó eszközök telepítésével is – a közlekedési viszonyokat. Táborhelyen és a Mogyoródi utca teljes hosszában meg kell oldani az esővíz-elvezetést. Biztosítani kell – első lépcsőben – a városközpont felé a biztonságos kerékpáros közlekedést. A gyűjtő-utakon járdákat kell kialakítani.

Célom: az utak rendben tartásán túl körzetem szabad területeinek olyan irányú hasznosítása, hogy oda a későbbiekben ne lehessen ipart telepíteni.

Vágyam, hogy a tórendszer méltó módon gondozva legyen, az utak, járdák és a csapadékvíz elvezetésének elhanyagolását követően a megillető fejlesztésben részesüljön.