ÉVE választási program

VÁLJUNK VALÓDI ÉS SZERETHETŐ VÁROSSÁ!

Választási program

 

2010.

Bevezetés

Ha csak az elért eredmények megtartása a cél, lassú pusztulás elé nézünk. Lejtmenetben van a város költségvetése, és ez hamarosan láthatóvá válik az intézményeink, útjaink, szolgáltatásaink leromlásában. Új lendület kell, mielőtt ez bekövetkeznék.

Pásztor Béla polgármestertől ezt a lendületet nem várjuk, esetleges módon, kapkodva irányította eddig is a települést, a növekedést (hízást) sajnálatosan fejlődésnek gondolva. Azzal a kézi vezérléssel, amellyel eddig eljutott a település tovább már egészséges módon nem vihető.

Koncepciózus fejlesztést javaslunk, melyben az egyes elemek tudatosan egymásra épülnek. Célunk az, hogy Veresegyház ne váljon iparvárossá, mint az agglomerációs települések általában, hogy emelkedjék ki ezek közül sajátos, egyéni arculatával. A település régóta meglévő vezető szerepe megmaradhat, de új utakon kell járnunk.

Program

Mit?

Turizmust, oktatást, kereskedelmet!

Turizmust csak annyit, hogy ne az itt élők nyugalmának rovására menjen, de legyen újra élet, s a mi gyerekeink is jól érezzék itt magukat. Tehát elsősorban a gyógyturizmus és a nyugalmat kereső idegenforgalom, valamint – ettől térben elkülönülően – fiatalságot vonzó kínálat fejlesztése a cél. Ez sokkal több munkahelyet teremt, mint az ipar.

Oktatást csak annyit, hogy legalább egy-két szakképzési témakörben kiemelt szintű iskola jöjjön létre, ugyanis a gyerekek középiskolai itt tartása jó a szülőknek, s gazdaságilag hasznos az oktatási vállalkozásoknak. Olyan profilok fejlesztése a kívánatos, mely kielégíti a GE vagy a Sanofi szakemberigényét, mely kapcsolatba kerülhet a Gödöllői Egyetemmel, és saját fejlesztéseink során fellépő munkaerőt képez (pl. szolgáltatói szektorhoz, zöld technológiákhoz).

Kereskedelmet annyit, mely már 21. századi, ez pedig a mi esetünkben a zöld technológia volna, melyet Veresegyházon nem elsősorban összeszerelni, és gyártani, hanem bemutatni és eladni volna a fő irány.  (A kisipari bedolgozást természetesen nem kell, és nem is volna helyes gátolni, ezek felvirágzása is várható azonban, ha az előző fejlesztések megvalósulnak.)

A prioritások közül első helyen van, hogy Veresegyházon újra legyen közösségi élet, mely vonzza az embereket, közelről és távolról egyaránt. A vonzerő középpontja, a város szíve, nem a milliárdos beruházásokkal megszülető városközpont, mely esténként üresen kong, míg nappal – hetente kétszer – a piac ellehetetleníti a közlekedést és lepusztítja a környezetét, amely piac amúgy is csak a rendszerváltás korabeli „lengyel” avagy „MDF” piacát idézi.

A város szíve a Malom-tó. A Malom-tavat vissza kell adni a közösségnek, a rácsot le kell bontani, partját homokos fövénnyé alakítani és a tó – sőt a tavak – körül kulturált sétányt képezni. A Mézesvölgyi iskola, a termálfürdő és a Malom-tó közti utakat az autók elől le kell zárni. Így az itt működő vendéglátóegységek hamarosan kevésnek bizonyulnak, a terület megtelik élettel és felértékelődik.

Veresegyház tavai három funkciót képesek kielégíteni.

  1. Közösségi élet, vendéglátó egységek, csónakázás
  2. Horgászat
  3. Szabad strand

Úgy véljük nem kétséges, hogy a Malom-tó a közösségi élet színtere kell, hogy legyen, a szabad strand helyszíne a Pamut-tó, amely a legtisztább (s hosszúsága miatt evezős sportokra is ez használható), a horgászoké pedig leginkább az Ivacsi tó. Mindegyik elkülönített tavon valamelyik tevékenységnek prioritást kell kapnia, s a többinek kell alkalmazkodnia ehhez. A tavak környezetének kulturált kiépítése (körbe biciklizhető, sétálható, padokkal ellátott, parkosított, felügyelt stb.) a töredékét igényli csak a városközpont mostani építési költségének, és sokszorosát adja az itt élőknek és idelátogatóknak.

A második terület, amelyben komoly lehetőség rejlik, az az úgynevezett „zöldfolyosó”, amely a Mézesvölgyi iskolától a Misszió mellett Őrbottyánig lefutó patak mentén terül el. Ezen a területen gyógy-turizmus és termálmedencék strandok képzelhetők el.

A harmadik „épen” maradt és egyben a legnagyobb terület a Csonkás feletti rész, mely összeköti a Csonkásfürdőt a Medvékkel. Ide nem ipart kell beékelni, hanem olyan területet kell kialakítani, amely vonzza az idelátogatót, hogy a medvéktől errefele is tovább sétálhasson. A környezetet ligetessé kell alakítani, benne pedig helyet kaphat kisvasút, veterán autó-kiállítás, az ifjúságot lekötő sporthelyek (gördeszka, BMX, futballpálya nyári koncerthelynek színpad, stb.) A terület egyben rendszeres házigazdájává válhatna a legmodernebb zöldtechnológiák bemutatóhelyeként, országos hírre szert téve, és tematikus parkként a zöldtechnológia kereskedelmi központjává válva.

Programunkban az elemek egymáshoz illeszkednek, s úgy véljük világosan látszik, hogy az ifjúság lefoglalása, képzése és szakmailag igényesebb munkahellyel való ellátása a célunk.

Hogyan? Miből?

A városvezetés feladata, hogy az elérendő célokhoz kedvező környezetet teremtsen. Nem magának kell kiépíteni mindent, hanem kereteket, szabályokat kell teremtenie, felkínálni az alkalmas területeket, szervezni és közvetíteni a különböző szereplők és szándékaik közt.

A zöldfolyosón elképzelt gyógy- és strandfürdő, valamint a Csonkásfürdőtől a Medvefarmig terjedő terület ligetessé alakítása színpaddal, sportlétesítményekkel és egyéb ifjúsági területnek való kiképzése tőkeerős szakmai befektetőket igényel, akik a megfelelően előkészített nagyszabású terv miatt idecsábíthatóak.

A Malom-tó körüli terület egységgé szervezése a mostani termállal és az iskola uszodájával nem kerül sokba, amihez pályázati pénzek elegendőek lehetnek. (Itt egyébként kulcsfontosságú kérdés a közlekedés és a parkolás megoldása.) Nem pénz kérdése a zebrák megépítése és a város egészére kidolgozandó forgalomlassítás sem, avagy egy helyi lakossági VIP kártya bevezetésével a helyi vállalkozók-szolgáltatások-vásárlások felvirágoztatása sem.

 

Meggyőződésünk, hogy aki nem tudja milyen arculatot szeretne 5-10 év múlva a városnak, az csak lukakat tud tömködni, és a már elért eredmények is egyre gyorsabban veszendőbe mennek. A település lesüllyedését csak egy átgondolt koncepcióval lehet megakadályozni.

Ha úgy gondolja van annyi lendület bennünk és barátainkban, hogy mi végre felszínre tudjuk hozni a földben rejlő termálkincset, többet tudunk elérni, mint a romló utak lakossági segítséggel (betonnal) kiöntése, akkor forduljon majd bizalommal területi képviselőjelöltjeinkhez. A gazdasági válság időszakában a meglévő módszereket alkalmazva túl sok jóra nem számíthat.

Olvasnivaló:

Honlapunkon több linket találhat még, mely része kidolgozot terveinknek. Akad gazdasági természetű, mely 20 éves távlatban gondolkodik (“Csődkezelés” rovatunk kezdeteikor készültek ezek), akadnak fejlesztési ötletek, melyet a “Kitaláljuk” rovatban találhat, valamint nyilvánosság és demokrácia-fejlesztő program, amit pedig a “szakmai anyag” fejezetben írtunk meg.

Változtathat ezen! Változtathatunk ezen!