Köz(el)hallgattatás Veresegyházon – 2009

Az Önkormányzati törvény. 13. §-a szerint: A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

Az ÉVE előre elküldte kérdéseit és javaslatait a testületnek, hogy fel tudjanak készülni válaszaikkal. A kérdéseinket nem olvasták fel és nem is válaszoltak. A szóvivőnk helyben megkísérelte sorjában ezeket feltenni, de a városvezetés már három kérdés után kimenekült a szituációból.

A polgármester azzal az érveléssel próbált kitérni, hogy a közmeghallgatáson a város ügyeivel kapcsolatban várja a kérdéseket, míg az ÉVE kérdéseiről majd valamikor máshol hajlandó beszélni. Többször igyekezett általános szlogenekkel elterelni a figyelmet és a „Ha nincs több kérdés, akkor…” fordulattal véget vetni a közmeghallgatásnak.

Az Ügyrendi Bizottság elnökének hozzászólása szerint a leadott 87 kérdésünk túl sok, melyre nem lehet válaszolni. Pedig – éppen neki – inkább azt kellett volna mondania, hogy minden állampolgárnak joga közérdekű információt kérnie, amire 30 napon belül írásos válasz illeti meg, és ennek megfelelően fognak eljárni az elküldött kérdéseinkkel is.

A 87 kérdésünk valóban túl sok, ám ezeket a város képviselő-testülete üléseinek alapján készítettük, és csak a legproblémásabb ügyeket gyűjtöttük össze és csoportosítottuk témakörökre bontva. (Az ülések jegyzőkönyvei elérhetőek – jogszabályi kötelezés miatt – az önkormányzat honlapján.) Nem kellett volna ennyi problémára alkalmat adni a legutóbbi egy évben és akkor kevesebb kérdést, javaslatot fogalmaztunk volna meg, (mert javaslatokat is küldtünk), mégpedig szigorúan a város ügyeivel kapcsolatban és nem mással, tehát értelmezhetetlen a polgármester kifogása.

A közmeghallgatás – az idézett törvényi rész alapján – nem a városvezetést kötelezi beszámoló tartására, valamint fel sem jogosítja őket, hogy hosszú és általános beszéddel fárasszák a hallgatóságot, hanem épp ellenkezőleg meghatározza, hogy egy évben legalább egyszer nem kerülheti el a képviselő-testület a választópolgároknak és a helyi szervezeteknek a kérdéseik és javaslataik meghallgatását. Veresegyházon azonban úgy tűnik, ezt a nyilvánosságot kerülik. Míg a tavalyi közmeghallgatáson a kérdéseinkkel, javaslatainkkal foglalkoztak, – bár az akkori ígéreteiket nem teljesítették, – idén már szőnyeg alá söpörték. Sajnos ez csak úgy értelmezhető, hogy idén már a demokrácia, sőt a jogszabálykövetés látszatának fenntartására sem törekednek. Talán azért mert a most általunk felvetett problémák olyan súlyosak, hogy kénytelenek ezt az utat választani, mint sem hogy ezek a széles nyilvánosság elé kerüljenek?

Más védekezésükben azt állították a pulpitusról, hogy az ÉVE a tökéletességet kívánja tőlük, ami persze túlzó igény. Ítélje meg az olvasó, hogy az elküldött problémafelvetéseink, kérdéseink – amit a továbbiakban fejezetenként tagolva, sorozatként közzéteszünk az Önök számára is – a tökéletességet kívánja-e a testülettől, vagy csak az önellentmondásos, vagy túlságosan ésszerűtlen döntéseikre és működésre, valamint azok igen hátrányos következményeire hívja-e fel a figyelmet.

A mi szándékunk az, hogy a város a lehetőségeivel jobban éljen, a hibákat és veszélyeket kerülje el, mert ez mindannyiunk érdeke, hiszen itt élünk.