Képviselőink válaszolták 3 – Szekszárdiné Bányai Katalin

A honlapjukon feltett kérdések okán az alábbi kérdéssel kezdem a válaszadást:

Habár elismerésnek is vehetném, hogy harmadik képviselőként kérdeznek engem, miért van mégis olyan érzésem, hogy a kérdései provokatívak, és a feltett kérdések egyben sugalmazzák az arra adható választ is? Ez egyben azt is jelenti: ha az Ön véleményével megegyező választ adok, az rossz fényt vet az önkormányzatra, ha viszont azzal ellentéteset, levonható a következtetés: lám, ilyen emberekkel veszi körbe magát Pásztor Béla, az Ön szavaival élve: a „kártevő”. Tehát ebből a kérdés- feleletből én jól nem jöhetek ki!

Nos, kedves Péter, ezért nem szeretem én az ilyen sima szakmai érdeklődésnek tűnő, szándékában mégis az emberek megtévesztésére alkalmas levelezgetést. Én nem az ellentéteket örökösen középpontba állító ember vagyok, hanem a megoldást a másik féllel együtt kereső személyiség. Önökkel ez az együtt- gondolkodás nem könnyű…

Három feltett kérdésére az alábbi a válaszom:

Ad 1.) Az önkormányzat jogkövető magatartását jónak ítélem. A jó tudvalevőleg nem jelent tökéleteset, csupán a lehetőségeket figyelembe vevőt. Más települések önkormányzataival történő összehasonlítást csak az tehet, akinek erre alapos rálátása van, én ezzel nem próbálkozom.

Ad 2.) Nem fedeztem fel politikai célt a mögött, hogy esetenként kívánnivalót hagynak maguk után egyes képviselő- testületi előterjesztések. No persze ezen a területen is akadnak hibák, de ki mondhatja magát tökéletesnek?

Ad 3.) A Garabonciás utcai hulladék lerakás ügyében Önök tettek feljelentést. Amennyiben a helyzetet úgy ítéli meg, a képviselő- testület majd foglakozik a témával .

Tisztelettel:

Szekszárdiné Bányai Katalin