Fusizott városnak fusizott a közlekedési koncepciója is

Veresegyház közlekedési koncepciója bár kidolgozott, látszik benne az erőfeszítés és az igyekezet, mégis igen problémás. S nem azért, mert néhány dolgot mi másként látunk. Problemtaikusságát paradox módon nem a készítők tehetnek. Igyekeztünk udvariasan is fogalmazni hivatalos levelünkben, de itt Önöknek bevalljuk mi volt a munkánk végeztével az összbenyomásunk: voltaképp katasztrofálisnak éreztük, de belátjuk, hogy nem lehet úgy közlekedési tervezést végezni, hogy nem lehet tudni a város mit is kíván magával kezdeni. Mennyien lesznek, ipara lesz-e, vagy alvó város lesz, netán turizmusa is stb. Így sajnos csak sodródunk a képen látható állapot felé. Ld. még ZsoltBlog.

Az alábbiakban mellékeljük az Önkormányzat szakmai anyagára elkészített részletes észrevételeink:

Veresegyház közlekedési koncepció tervezete igen komoly munkának tűnik, a hibáinak javítása után megfelelő iránymutatást nyújthat a szóban forgó terület fejlesztésére. Mivel feladatunk a koncepció hibáinak, hiányosságainak feltárása, ezért ezeket soroljukm fel az alábbiakban.

1.) Első problémánk nem magáról a koncepcióról szól, hanem a koncepció elfogadásának menetéről. Sajnos ez a munka is a Veresegyházon megszokott módon készül, ami azt jelenti, hogy a koncepció nyilvánosságra hozatala és véleményezésre adott határidő között, valamint a képviselőtestület általi elfogadása között 7 nap van meghatározva, vagyis nem elemezhető megfelelően, illetve feltételezhető, a szűk határidő miatt a beküldött vélemények semmibe vétele történik.

2.) A második alapvető probléma az, hogy nincs a városnak világos jövőképe, aminek elérését szolgálná a közlekedési koncepció. Így csak a jelenlegi állapot feltárása vonatkozásában értékelhető a tervezet, és talán a kényszerpályán sodródó fejlődés várható hatásaira vonatkozó felvetései lehetnek figyelmeztetők. Milyen célok figyelembevételével készült a koncepció? Milyen – a város funkcionális szerkezetében végbemenő – alapvető spontán vagy tervezett változásokkal szembeni közlekedési problémák kezelésére kell megoldásokat találni?

3.) Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a közlekedési koncepció népességszám alakulása eltérő számokat mutat. Az ellentmondást fel kell oldani, mert egyébként a koncepcionális beavatkozás többet árthat, mint használhat. (2021-ben 20205 a tervezett lakossági szám.)

4.) Elgondolkodtató a 72-73 oldalon található becslés a város és a térség várható társadalmi, gazdasági valamint motorizációs változásával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy Veresegyház egyik koncepciója sincs (beleértve a közlekedésit is) ezekre tekintettel, illetve nincs összhang közöttük. Az ipari és turisztikai fejlesztések forgalomnövekedésre gyakorolt hatását nem veszi figyelembe. Nagyjából csak a spontán változással számol.

5.) A nyugati iparterület részénél említett kiszolgáló út (Kisrét utca) nem lehet része a Gödöllő – Vác között tervezett településeket elkerülő útnak. Az elkerülő út a térképszelvényeken helyesen van jelölve, a szövegben sem lehet más értelmezést használni.

6.) Több a szilárd burkolattal ellátott út, mint az azt bemutató térképvázlaton jelölve lett. Például a Béla király utcát keresztező utcák mindegyike már több éve aszfalt burkolattal ellátottak.

7.) Jelenleg Veresegyházon lakó-, pihenő-övezetek is vannak, a koncepció tervezetéből ezek hiányoznak, miért?

8.) A koncepcióban tervrajz, melyen kerékpárút van feltüntetve, csak a települési első és másodrendű utakhoz készültek. A kerékpárutakat bemutató térképszelvényen ellenben gyűjtőút esetében is fel van tüntetve kerékpárút. A gyűjtőutak esetében milyen kerékpárút legyen kiépítve?

9.) A tervrajzokon a kerékpárutak oly módon vannak megtervezve, ahol a járda és a kerékpárút nincs elválasztva egymástól. Ez főúton azt a problémát okozza, hogy a 20 km/órás sebességkorlátozás nem lesz betartva, mert itt nagy távolság miatt nagyobb sebességű közlekedésre van igény. Gyűjtőút esetében, pedig az a probléma, hogy ezek lakott övezetben vannak, ahol kisgyermekek játékmotorral, babakocsival, kisbiciklivel használják a járdát, és átmennek a kerékpárútra is. Általában az így kiépített kerékpárutak esetében nem lehet eldönteni, hogy a pálya melyik fele a kerékpárút, és melyik fele a járda.

10.) A koncepcióból nem látható az az elv, hogy kerékpárral a városon belül mindenhová, ésszerű távon, biztonságosan el lehessen jutni. Hiába építünk kerékpár utakat, ha azokat nem használja senki. Például a Csonkási óvodából a Mézes-völgyi iskolába csak komoly kerülővel lehet a tervek szerint eljutni. Javaslatunk szerint kerékpárutat kell kiépíteni a Hétvezér-, Anonymus-, Tél- és Pacsirta utca, Mézes-völgyi iskola útvonalon. Át kell tekinteni a koncepciót a leírt elv szerint.

11.) A Garabonciás utca T30 övezetből történő kivétele indokolatlan, mert kis forgalmú út, az átmenő-forgalom ide terelése nem cél.

12.) A Mogyoródi utca és a Hétvezér utca forgalmának elvezetésére nincs kijelölve gyűjtőút. A Budapesti útra, illetve a Patak utcára terelés indokolatlan kerülő, ami a környezetszennyezést fokozza, továbbá a forgalomnak a tavak felé történő terelése elkerülendő. Problémát okoz az is, hogy a Mogyoródi utca – Találkozók utca kereszteződése jelenleg is túlterhelt. Az általunk javasolt gyűjtőút az út szélessége alapján a Tél utca lehet.

13.) Az „Elsőbbségadás vagy jobb kéz szabály” kérdéskörnél az a javaslatuk, hogy az övezetből kiemelt utaknál is jobb kéz szabály legyen. Tapasztalatunk szerint ezt nem igen tartják be. A jelenleg menekülő útnak használt, egyébként lakó, pihenő övezeti úton sem tartják be a jobb kéz szabályt.

14.) A Mézesvölgyi iskola előtti részen forgalomcsillapított szabályozást hiányoljuk, tekintettel arra, hogy a Budapesti út elsőrendű útként nagyon helyesen folytatták Erdőkertesig. Javaslatunkkal hivatkozhatunk az IVS zöldfolyosó tervére, és arra, hogy a sétáló utcák területfelértékelést, és a város kellemesebbé tételét szolgálja.

15.) A Malomtó partján lévő Találkozók útjára csak az ott lakók hajthassanak be, ennek turisztikai szempontból szintén forgalomcsillapítottnak kellene lennie. Hasonlóképp a tavak körüli part menti földutakra autóval behajtani tilos legyen.