Virágos Veresegyházért

Kitaláljuk rovatunkban már mi is felvetettük, és most nagy örömmel adjuk hírül az alábbi felhívást.

 

 

VERSENYFELHÍVÁS

A VIRÁGOS VERESEGYHÁZÉRT MOZGALOMBAN

TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE

Veresegyház Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának

felhívása a város lakosságához, közösségeihez

A virágosítási, parkosítási és környezetszépítő verseny átfogó célja a városi környezet minőségének és a lakosság életminőségének javítása a zöldfelületek példamutató kialakításával, tiszta, rendezett, virágos városkép létrehozása.

Részcélok: Új zöldfelületek (parkok, fasorok, gyepfelületek stb.) létesítése, fenntartása, parlagfű- és gyommentesítése, kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, növénytelepítések ösztönzése a lakosság részvételével. A résztvevők szépítő munkájukkal javítják a város jó hírét, az ott élők életminőségét, elősegítik a turizmus fejlődését, a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítását, a közös értékek védelmét, növelését.

Kik vehetnek részt a programban?

A versenyben minden veresegyházi magánszemély (magánházak tulajdonosai), lakóközösség, társadalmi szervezet, intézmény részt vehet. Benevezni Veresegyház közigazgatási területének azon közterületeivel, vagy közösségi célra használt zöldfelületeivel lehet, ahol már a teljes közművesítés és járdaépítés megtörtént.

A pályázatok elbírálása, értékelési szempontok

A házak előtti zöldfelületek, illetve utcák, terek helyszíni szemléjét 2009. szeptember 30-án kezdi meg a Bizottság. A pályázatokat a Bizottság bírálja el 2009. október 5-ig. A szemle során készített fotók Veresegyház Város Önkormányzatának honlapján is elérhetők lesznek, ahol internetes szavazásra is lehetőség nyílik.

A „Legvirágosabb ház/utca/tér” cím adományozása

A Bizottság a „Legvirágosabb ház/utca/tér” címmel ismeri el a környezetüket szépítő magánszemélyeket, lakóközösségeket, szervezeteket. A címet elnyerők elismerő oklevelet és „Legvirágosabb ház/utca/tér” feliratú táblát is kapnak. A nyerteseket az önkormányzat lapjában és honlapján fotókkal illusztrálva bemutatja. Minden olyan pályázó kap 1 tő cserepes virágot, aki által gondozott zöldfelület a felhívás követelményeinek megfelel.

Az eredményhirdetés és díjátadás időpontja:

2009. október 24. (az október 21-ei Földünkért Világnap alkalmából).

(A helyszínről később értesítjük a T. pályázókat.)

Hogyan lehet a versenyre benevezni?

Jelen Virágos Veresegyházért versenyfelhívás és a Nevezési lap megkérhető az önkormányzattól ([email protected]), vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.veresegyhaz.hu.

A Nevezési lapot ajánlott küldeményként kell postára adni, vagy lezárt borítékban személyesen a Titkárságon átvetetni az alábbi címen:

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala

2112 Veresegyház, Fő u. 106.

A borítékon fel kell tüntetni: Virágos Veresegyházért pályázat

Nevezési határidő: 2009. szeptember (21) 28. (egy héttel meghosszabbítva!)

Határidő tekintetében a pályázónál a postabélyegző vagy a Titkársági érkeztetés kelte a mérvadó!

A kitöltött Nevezési lapot lehetőség szerint e-mail-ben is meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatal alábbi címére: [email protected].

További részletes információ kérhető: Tatár Sándor; [email protected]; (28) 389-005