Elfogadhatatlan szemétdíj-emelés

Veresegyház Város Önkormányzata 2009. évre vonatkozóan a korábbi 12.000.- Ft-ról 24.000.- Ft-ra emelte fel a szemétszállítási díjat. A rendeletalkotás során az előterjesztők nem vették figyelembe a vonatkozó törvényt, sem az alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban már meghozott döntéseit. Azaz nem végezték el a hulladékgazdálkodási törvényben kötelezően előírt részletes költségelemzést, több olyan tételt is szerepeltettek a költségkimutatásban, mely az elmúlt év egyszeri kiadásai között volt, így azok nem képezhették volna az önköltségszámítás alapját. Ezen túlmenően, a rendelet, illetve a szemétdíj nem alkalmas arra, hogy az igénybevétellel arányos díjfizetésre módot adjon.

A problémát nem oldja meg a kisebb méretű 50-60 literes tárolóedények használatának lehetősége sem, hiszen a településen nagy számban vannak olyan kötelezettek, akik a legkisebb edényméretnek megfelelő szemét szállítására sem tartanának igényt, mert nem laknak a településen életvitelszerűen, vagy egyedülálló kisnyugdíjasként minimális hulladékot termelnek.

A fenti körülmények miatt a Tavirózsa Egyesület az Alkotmánybírósághoz fordul és kéri a törvénysértő önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

 

A hírt közzétette az MTI is.

Az ÉVE honlapján is írtunk már erről, és elndítható nálunk Juszt László Tv ügyvédje műsorának idevágó bejátszása.