Nemecz alpolgármester évi 6 milliónkba kerül majd – testületi máj. 19.

Reméljük jó befektetésnek bizonyul az új alpolgármester fizetett munkakörbe tétele. Már az előrelépés, hogy az előző szavazáshoz képest most az érintett tartózkodott. (Ld. korábbi sikertelen kinevezési kísérletéről.)

A meghívó a honlapra két nap késéssel került fel a törvényileg előírthoz képest, de ez már haladásnak tekinthető. A három napirendre benyújtott – egyenként kb. 20 oldalas – intézményi beszámoló (Misszió, Rendőrség és Gyermekvédelem) elég terjedelmes volt, talán ahhoz is elegendő, hogy az önkormányzati testület elegendő információt kapjon működésükről, de ez már olyan szakmai kérdés, amely a szakemberek megítélésére tartozik. Ehhez képest a lényeges – a beszámolók témájától független – 15 önkormányzati előterjesztés egyike sem haladta meg tartalmilag a két oldalt, melyből az úthierarchia tervezet kivétel, de az döntést most nem igényelt. Ez a formai megközelítés is jól mutatja azt a működési mechanizmust, amely az információval való játékon, az elégtelen döntés-előkészítés mentén való befolyásoláson alapul. Felmerülhet a kérdés, hogy miért hagyják ezt a képviselők. Egyesek ugyan nem hagyják, de Pásztor Bélának elég a többséget hatalmi technikával megszereznie.

Ennek a hatalmi technikának az eredményét láthattuk most, amikor – az előző eredménytelen kísérlet után – sikerült most Nemecz Lajosból főállású alpolgármestert csinálnia. A múltkorihoz képest most két képviselővel több – éppen a minimálisan szükséges – igen szavazat támogatta ezt. Nemecz Lajos két éve még a polgármester ellenzékének egyik hangadója volt. Ezzel pedig lényegében megvásárolt megélhetési politikus lett (egy kis időre). Ehhez a sikerhez minden bizonnyal háttér alkuk vezettek. Vélhetőleg, az egyik képviselőnek egy büfé megszerzéséhez járt közben Pásztor Béla (amit valószínűleg lakossági igény kielégítésének megoldásaként interpretálna, – persze a „város érdekében”). A másik képviselőnek pedig egy kétoldalas előterjesztéssel a munkájához szavaztatott meg támogatást, amelyet egyébként visszatartott volna, bár közösségi célt szolgál. Tekintettel arra, hogy a szavazás titkos volt, így mindez csak találgatás, mozaikdarabok logikus egymáshoz illesztése.

Nemecz Lajos így évente kb. 6 milliójába kerül a városnak. Gáncs Gábor a Pénzügyi Bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztés szerint a díjazása a költségvetési tartalék terhére történne, ám ez eleve csak virtuális tartalék volt, ami már így is elfogyott. Szabó Edina képviselőasszony emlékeztetett arra, hogy a könyvvizsgáló múltkor kiemelte, hogy a törvényi előírás szerint először az előirányzatot kell módosítani, majd aztán lehet dönteni a felhasználásáról, vagyis először a költségvetést kéne módosítani, mielőtt a főállású alpolgármester díjazásában kötelezettséget vállalna a testület. A polgármester ezt elismerte, de tényleges hatása nem volt, kötelezettséget vállaltak e nélkül, majd megoldja valahogy, (ha máshogy nem hát majd bérhitelből, aminek már kialakult gyakorlata van), és az alpolgármestere feladatairól való beterjesztést továbbá a munkaköri leírását is majd pótolja.