Hitelfelvételek közt közmeghallgatás

Rendkívüli képviselőtestületi ülés december 9-én 16 órakor. A tárgy: „Áthidaló hitel felvétele”.

Dec. 12-én is lesz rendkívüli ülés, akkor is hasonló okból. A tárgy: „Állami támogatást megelőlegező rövidlejáratú és pályázati önerő céljára történő hosszúlejáratú hitelkeret biztosítására” összesen 921 milliós értékben.

Mi nem stimmel?

Az egyik probléma, hogy az előterjesztés a törvényi előírás ellenére nincs a honlapon, ezért a hirtelen holnapi összejövetel pontos okát, összegét nem is tudjuk.

Másik probléma, hogy feltehetően most sem módosítják a költségvetés hitelfelvételi előirányzatát, és vélhetőleg ugyanúgy nem szólnak a könyvvizsgálónak, hogy írásos véleményét megtegye. Márpedig az Ötv. 92/C. § (2) bekezdése szerint: „A könyvvizsgáló köteles /…/ a pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében”. Továbbá az Ötv. 92/C. § (5) bekezdése szerint:

A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható.

Harmadik probléma, hogy a jelek azt mutatják, az eladósodás folytatódik.