Közmeghallgatás v0.0

Közmeghallgatás – 2008. december 11. 18 óra 1 perc 12 másodperc. Stirlitz sem tudta volna összeszedni gondolatait, nemhogy a város lakossága.

A honlapon a közmeghallgatás meghívója november 28-án került fel. Ez a közmeghallgatás időpontjáig pontosan 13 nap. Egyébként a meghívó november 26. keltezésű, ami épp 15 napot biztosítana. Erre mondják, hogy ügyes!

A közmeghallgatásra a meghívó a decemberi Veresi Krónikában is megjelent, hiszen ez az önkormányzat ingyenes (adópénzekből fenntartott) lapja. Mi csak december 4-én találkoztunk a lappal, ám akárhogy is, ez sem biztosan nem biztosított 15 napot, ahogy az SZMSZ előírja, márpedig ez elvileg arra hivatott, hogy a lakosság legfőbb tájékozódási forrása ez legyen.

Az állampolgároknak nem volt ideje egy hét alatt felkészülni a közmeghallgatásra. A jegyző urat kérjük, hogy a következőkben tartsa be az SZMSZ-t, és megfelelő időt biztosítson a felkészülésre.

Szerda délig várjuk a lakosok kérdéseit, észrevételeit a Fórumon vagy a cikk alatti Hozzászólásokban (regisztrált felhasználók számára)

Lényeges még, hogy a testületnek munkaterv alapján kell dolgoznia, amelyet minden év január 31-ig kell elfogadni, és amelyben a közmeghallgatás időpontját is meg kell határozni. Ez nem történt meg, mintahogy a megválasztást követő 6 hónapon belül a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vonatkozó gazdasági program írásos előterjesztése sem.

A 2002-es alakuló ülésen a polgármestertől elhangzott egy hevenyészett beszéd, mely azzal kezdi, hogy

A ma ismertetésre kerülő ciklusprogramnak nincs szavazati értéke,

de elhangzik az is, hogy

Az önkormányzat likviditási helyzetét 2007 végére rendbe kell tenni. Nagyon fontos, hogy az adósságállomány komoly mértékben fogyjon, és a ciklus végére 500 MFt értékű tartozás maradjon a következő testületnek. Ma közel 4-4,5 Millirád Ft a város adósságállománya, ennek lecsökkentése nagyon kemény munkát igényel.

 

Úgy látszik nem dolgoztak keményen.

Gazdasági ügyek

A kérdéseket a Polgármester Úrnak szánjuk:

 • 2006-os választásokon 500 milliós adósság mellett tartotta a polgármester kezelhetőnek Veresegyház költségvetését. Most tízszerese ez az ígértnek? Hogyan tud ezzel elszámolni?

a november 18-ra készült ¾ éves beszámoló 1_hitelek_20080930.xls fájl tanusága szerint a kötvény + kölcsönök + likvidhitelek záró állománya 2008.09.30-án 5 336 393 363 Ft, tehát 2 év alatt kb. 1 milliárddal nőtt

 • Elégedetten szemléli-e az önkormányzat, hogy a Csonkásfürdővel szembeni területen nem ipari terület létesült, és így van lehetőség a fürdőfejlesztésre?

 

A kérdéseket a Jegyző Úrnak szánjuk:

 • Várható-e, hogy egyszer a jövőben országos és ingyenes honlapon is megjelentetik a veresegyházi pályázatokat?

vajon nem azt bizonyítja az a tény, hogy minden pályázatra csak 1 jelentkező akadt, – akivel egyébként előzetes tárgyalás folyt, – hogy nem megfelelően vannak előkészítve a törvény által is kötelező nyilvános versenytárgyalások

 • Úgy értesültünk, hogy útépítési hozzájárulási díjat olyan helyen is próbál szedni az önkormányzat, ahol az út megépítése már több mint egy éve megtörtént. Igaz ez?
 • A szennyvíztisztító bővítése -4 milliárdos tervezett értéken- további díjemelére ad majd alkalmat az Önkormányzatnak?

Saját szennyvíztisztítónk van, melybe lakossági hozzájárulás is történt, mégis több mint 100 forinttal magasabb a víz és csatornadíj köbmétere, mint azokon a környékbeli településeken (pl. Csomád és Mogyoród), ahol nincs saját tisztító.

 

A kérdéseket a Pénzügyi Bizottság tagjainak szánjuk:

 • 2010-ben mennyi lesz a hitelállomány?

Az ÉVE minimum 7,5 milliárddal számol a szennyvíztisztító bővítése esetleges „átmeneti megelőlegező és pályázati önerő céljára” szolgáló hitelfelvétel költségein kívül.

 • Az eladósodási spirál megállítására milyen koncepcióval rendelkezik az önkormányzat?
 • Mi az iparűzési adó százalékos aránya a kis-, a közép- és a nagyvállalkozók részéről Veresegyházon?
 • Kalkulál-e a bevételek visszaesésével a jelenlegi pénzügyi válságban (iparűzési adó elmaradás, szja-csökkenés) az önkormányzat, és milyen mértékűvel?
 • Mennyi a teljes ingatlanállomány, és mennyi ebből a jelzáloggal terhelt?

 

Az önkormányzat által 1996-ban megépített üzletház esetén mára már meg kéne tudni mondani, hogy milyen egyenlege van a fejlesztésnek.

 • Mennyi volt a létrehozásának a költsége, mennyit fizetett az önkormányzat és mennyit a használói, bérlői és résztulajdonosai?
 • Mennyi volt a bérleti díjbevétel, működtetési költség?
 • Mekkora az önkormányzat tulajdoni hányada?
 • Milyen bevétel és kiadás várható a jövőben?

 

A 2008.12.09-i rendkívüli ülésen is MEGINT elhangzott a CSŐDKÖZELI állapot kifejezés

 • Mikor várható a csőd?
 • Felállítanak-e válságstábot?
 • Várhatóan mennyi ideig tart míg biztosan állítható, hogy nem fenyegeti már csőd Veresegyház önkormányzatát?
 • Mennyibe kerül a csődhelyzet elhárítása?

 

A kérdést a Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak szánjuk:

 • Mi az Önkormányzat álláspontja arra az esetre, ha a Környezetvédelmi Hatóság a várost kívánja megbüntetni a környezetszennyezés miatt?

Az ÉVE ugyanis azt kérte az illetékes hatóságtól, hogy ne az önkormányzatot büntessék a Csonkás szélén a Polgármester Úr által önkényesen elhelyezett sittdombok miatt. Értesültünk arról, hogy az eljárás újraindult, de az előző a város büntetésével zárult.

 

Társadalmi ügyek

A kérdést minden egyes képviselőnek szánjuk:

 • az elindult Integrált Városfejlesztési Stratégia nevezetű kezdeményezésnek lesz-e folytatása?

Azt állítjuk, hogy Visegrád (www.visegrad.hu 1700 lakosával az ország legkisebb városainak egyike) vagy Hódmezővásárhely (www.hodmezovasarhely.hu) honlapjáról látszik, hogy komolyabb munka folyik a városvezetésben, mint nálunk. (Ezt mutatják az elfogadott koncepciók, programok és pályázatok, míg nálunk Fejlesztések és Befektetési lehetőségek címszóval már jó ideje csak Feltöltés alatt üzenetet kapunk.
Ezzel kapcsolatban ugyanis az utolsó információnk, hogy a május 15-i rendkívüli testületi ülésen – a jegyzőkönyv tanúsága szerint – Pásztor Béla polgármester kijelenti, hogy: „soha, sehol, semmiféle módon nem fog hivatkozni erre az anyagra”.
Megjegyezzük, hogy Hódmezővásárhely úgy került be az országos sajtóba, hogy a képviselők felére csökkentették a fizetésüket. Arányosnak érzik-e a teljesítményüket a javadalmazásukkal?

 

A kérdéseket a Jegyző Úrnak szánjuk:

 • Miért nem fizeti ki a polgármester a társadalmi szervezeteknek járó közösségi célokat szolgáló pályázati nyertes pénzeket?
 • Miért nincs a közpénzeken fenntartott városi nyilvánosságnak egy független lapja?

pl. a könyvvizsgáló véleménye mikor jelenik meg a városi lapunkban?

 • Milyen perek folynak-folytak Szadával, egyesületekkel stb.?

Milyen módon fizetjük ki Szadának a 300 milliós bíróság által megítélt kártérítés, és tervezik-e a felelősségre vonást

 • az ÁSZ jelentés miért nincs a veresi honlapon, mint sok más önkormányzat honlapján?

Korábban Egyesületünk már foglalkozott ezzel a problémáva (nyári ÁSZ jelentésről szept.12) http://www.elniveresegyhazon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=399:dokument-aszjelentes&catid=34:dokumentacio_szakma&Itemid=78

 

 

A kérdést a Pénzügyi Bizottság tagjainak szánjuk:

 • Foglalkoznak-e azzal, hogy milyen társadalmi következményei volnának annak, ha a város csődeljárás alá kerül?

A kérdést az Oktatási Bizottság tagjainak szánjuk:

 • Milyen tervek vannak az Innovációs Központ jobb gazdasági kihasználásának?

 

A kérdést a Polgármester Úrnak szánjuk:

 • Mi az oka annak, hogy a víztisztító építése még nem kezdődött meg?

A víztisztító most is túl terhelt, a vizeink szennyeződnek. A BD letelepedési kísérletekor a Polgármester úr ígéretet tett a gyárnak és a lakosságnak, hogy időben elkészül a bővítése.

A kérdést a Városfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság tagjainak szánjuk:

 • Mi lett az idegenforgalmi koncepcióval?

 

 

Hulladék ügyek

A kérdést a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság tagjainak szánjuk:

 • Szelektív hulladék ügyben a lakossági panasz az, hogy a havi gyűjtés legalább négy zsákot jelent családonként, ennek tárolása gondot okoz. Kérdés: lehet-e sűrűbben az elszállítás?
 • A szelektív hulladékhoz a zsákbeszerzés egyszerűsítése megoldható-e? (Pl. CBA-ban vásárolható formában.)
 • Nevesíthető-e a szelektív hulladékgyűjtő zsák?

Ha a szállító gondja az, hogy a zsákba nem tisztán kerül be a szelektív hulladék, akkor javasoljuk a zacskók névvel való ellátását. Megteszi egy madzagra lógatott papírcetli, vagy magára a zsákra lehetne ráírni a nevet, vagy címet. Ez a nyugati országokban és a tengeren túlon kiválóan működik

A kérést a Jegyző Úrnak szánjuk:

 • A város honlapján kérünk egy hulladék-menüpontot, amely alatt részletesen felsorolják az szemétszállítási és lomtalanítási időpontokat, köztük a szelektív hulladék elszállításáét is.

 

Kérdéseinket alátámasztó háttéranyagokat megtalálhatják a Tavirózsa Egyesület honlapján, valamint a www.elniveresegyhazon.hu –n.