Törvénysértő magatartás

A lovagiasság szabályai szerint az alábbi helyreigazítási követelésünket nem tártuk a nyilvánosság elé, megadva a lehetőséget Dr. Tahon Róbertnek arra, hogy az általa rólunk és egyesületünk tagjáról szóló cikkét helyesbítse. Olyan ez, mint amikor egy gyerek rosszat csinál, aztán azt kérjük tőle, hogy ezt hozza helyre. Dr. Tahon Róbert megígérte, hogy megpróbálkozik ezzel. Ezek után mi kerestük, hogy mi van a próbálkozással, mert a megállapított idő lejárt. Ezután pének este azt válaszolta, hogy hétfőn reggel küldi a próbálkozást. Most hétfő este van.

 

Nem is olyan régen Dr. Tahon Róbert és Veresegyház városának hivatalos lapja pert veszített a Tavirózsa Egyesülettel szemben. Most mi pereljük sajtó-helyreigazításért. Ezt is el fogják veszíteni, és a város polgárai hamarosan a hivatalos lapban olvashatják, hogy mennyi valótlan állítást fogalmazott meg a szerző, Dr. Tahon Róbert. Magánemberként pedig az a véleményünk, hogy a jegyző úr ígéreteire senki se hagyatkozzon, mert nem fogja betartani.

„Nem tudunk azonosulni a törvénysértő magatartással” olvasható a város lapjában rólunk. Nos, mi sem tudunk, ezért a laptól az alábbi helyreigazítást fogjuk kérni.

Veresegyház Város Önkormányzata Veresi Krónika című havilapjának a 2008. novemberi számában (I. évfolyam 7. szám) cikk jelent meg a lap 4. oldalán „Rendőri intézkedés a képviselő-testületnél” címmel.A cikk szerzője dr. Tahon Róbert jegyző volt. A cikk, bár nem nevezi meg egyértelműen sem a szervezetet, sem a kivezetett személyt, mégis mindkettő egyértelműen azonosítható: az Élni Veresegyházon Egyesületről és Szabó Zsolt egyesületi tagról van szó.Egyértelműen azonosítható, mert:

  • a nevezett időpontban Veresegyházon csak egy zárt ülés volt és csak egy rendőri intézkedés;
  • az eset másnapján, honlapunkon (www.elniveresegyhazon.hu) egy cikket jelentettünk meg a szóban forgó eseményről „Október 28 – rendőrt is hívtak!” címmel és egy másikat is tagunk Szabó Zsolt tollából „Rendőri kivezettetésem története” címmel;
  • a témáról a Tavirózsa Rádió is riportot készített Szabó Zsolttal.

Úgy vélem, hogy a cikkben valótlanságok is megjelentek. Az alábbiak szerint sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet terjesztek elő és kérem a következő lapszámban a korábbi cikk megjelenésével azonos módon való tördeléssel és betűtípussal az alábbiak közzétételét: „Lapunk 2008. novemberi számában megjelent „Rendőri intézkedés Képviselő-testületi ülésen” dr. Tahon Róbert jegyző által írt cikkben több állítás nem felel meg a valóságnak:

  1. Dr. Tahon Róbert jegyző a cikkben megjelentekkel szemben csak egy jogszabályt, az Önkormányzati Törvényt idézte a zárt ülés megtarthatóságával kapcsolatosan, és nem többet, ahogy a cikk fogalmazott. Nem idézte a – közvetlenebbül ide tartozó – Veresegyház Önkormányzata SZMSZ-ének 11.§ (1) bekezdését, amely szerint: „Az Ötv 12.§ (4) a) pontja első részében felsorolt esetekben a polgármester a testületi ülést megelőzően, illetve a napirendi pont tárgyalása előtt az érintettet nyilatkoztatja, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e.”
  2. „Az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezett bele” mondat helyett az a valóságnak megfelelő állítás, hogy Pásztor Béla polgármester Szabó Zsoltot – akkor és ott – arról tájékoztatta, hogy az érintettet még nem kérdezték meg, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e, és a rendőri intézkedés megtételéig sem nyilatkoztatta erről a folyosón várakozó érintettet. Ezért a zárt ülés elrendelése szabálytalan volt.
  3. A cikk azon megfogalmazásával szemben, hogy „Az egyik veresegyházi egyesület tagja úgy döntött, … hogy a törvények semmibe vételét választja”, éppen az az igaz, hogy Szabó Zsolt egyesületi tag hívta fel a figyelmet a törvényes eljárásra, azaz, hogy az ülésnek az érintett nyilatkozatának megtételéig nyilvánosnak kell lennie.
  4. Valótlan volt az az állítás is, hogy „egy megválasztandó személy kifejezett szándékát figyelmen kívül hagyja egy magánszemély, vagy egy egyesület”. A valóság az, hogy Szabó Zsolt ott helyben azt mondta, hogy ha az érintett zárt ülést kér, akkor kérését tiszteletben tartva elhagyja a termet, addig azonban nem.” A közölt írás tehát az idézett valótlan tényállításokból levont félrevezető és az Egyesületet valamint Szabó Zsolt tagot hamis színben feltüntető tényeket közöl.

Amennyiben a kérelemnek nem adnak helyt és nem jelentetik azt meg a következő lapszámban, akkor a törvényes határidőn belül a bíróságtól kérem majd a helyreigazítását.

Veresegyház, 2008. november 19.

Zsolt Péter

Élni Veresegyházon Egyesület