Spórolunk, de hogyan?

Hódmezővásárhelyen az önkormányzati képviselők csökkentették a saját tiszteletdíjukat lásd: http://index.hu/politika/belfold/vasarhely874/

Becsülhető, hogy Veresegyház évente Pásztor Béla és az alpolgármesterek illetményeinek csökkentése nélkül is 30 millió forintot tudna spórolni, ha követnék Hódmezővásárhely példáját.
E helyett azonban a lakossági terheket növelték. Pedig a kommunális adó emelésével csak 7 milliót tudnak javítani a költségvetésen, míg a szemétdíj emelésével kb. 70 milliót.

Veresegyházon a képviselők tiszteletdíjai az alábbi módon van szabályozva:

1/2004. (I.28.)ÖR. számú rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról2.§

(1) Az önkormányzati képviselőket munkájukért 80.000,- Ft alapdíj illeti meg.
(2)
A képviselő tagok a bizottságokban végzett munkájukért – több bizottsági tagság esetén is – 30.000,- Ft havi tiszteletdíjra jogosultak.
(3)
A bizottságok elnökeit 60.000,- Ft havi tiszteletdíj illeti meg.
(4)
A bizottságok nem képviselő tagjait a bizottságban végzett munkájukért 15.000,- Ft havi tiszteletdíj illeti meg.
(5)
A képviselők tiszteletdíja együttesen nem haladhatja meg a 140.000,-Ft összeget.

Veresen 6 bizottság van, elnökökkel. Így számításaim szerint átlagban 110 ezer Ft a bruttó tiszteletdíja egy képviselőnek, amihez – ömkormányzati teherként a TB is hozzáadódik.
Mindehhez még a polgármester és alpolgármesterek illetménye is hozzáadódik.

A polgármesterre vonatkozóról az alakuló ülésen döntöttek:

99/2006. (X.12.) Kt. számú határozat:

  1. A képviselő-testület a 2003. évi XLV. számú törvénnyel módosított 1994. évi LXIV. számú tv. 3.§-ában biztosított hatáskörében a polgármester illetményét 2006. október 1-től 496.800,- Ft-ban állapítja meg.
  2. A képviselő-testület a polgármester részére e minőségében felmerült költségeinek fedezésére 2006. október 1-től illetménye 20%-ának megfelelő, azaz 99.360,- Ft költségátalányt állapít meg.

Az alpolgármesterek illetményeiről 2006 november 14-én döntöttek zárt ülésen, így erre vonatkozó adatot nem találtunk. Mindenesetre 3 alpolgármester van.