2008 félévi beszámoló – Gyorsjelentés

Az ÉVE meg szeretett volna győződni arról, hogy a kötvénykibocsátással összefüggésben a hiteltörlesztések az Önkormányzat határozatának megfelelően megtörténtek-e. Ennek érdekében kikértük a város első félévi beszámolójának egy részét a kapcsolódó analitikával. A kért anyagot hiányosan kaptuk meg, ezért erről a hiánypótlásig nem tudunk megbizonyosodni. 

A megkapott anyag azért bizonyos információval szolgál az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, ami semmi jóval nem kecsegtet.

A város 2008. január elsején 4,708 millió forint hitelállománnyal rendelkezett. 2008. június 30-ra ez az összeg 5.293 millió forintra ( kötvény + rövid lejáratú hitel) emelkedett. Fél év alatt 585 millió forinttal nőtt a város adóssága. A szállítói tartozásról nincs információnk (noha ezt a megkapott beszámoló egyébként tartalmazza), mivel az első fél évben nem könyvelték le ennek változását, így a január elsejei állapotot lehet látni.

Figyelemre méltó még, hogy az eredeti költségvetésben szereplő 1.014 millió forintnyi ingatlanértékesítésből várt bevételből fél év alatt mindössze annak ötöde, 221 millió forint folyt be. Időközben a milliárdos tervet 721 millió forintra csökkentették, de ezt a csökkenést a hitelek növekedése kompenzálja.(olvasson tovább, érdekes!)

Ahogy az a költségvetés tervezésekor már látható volt, a város gazdálkodásában semmi változás nem történt, ennek hatására most már különösebb beruházások nélkül is rohamtempóban nő az adósság.

Még 2 hónappal ezelőtt is hozott olyan határozatot az önkormányzat ahol a pénzügyi fedezetet az ingatlanértékesítésből kívvánták fedezni.

2008. június 24-i testületi ülésből:

Szabó Edina képviselő: A pénzügyi irodavezetőtől kérdezi, hogy mikor kaphatna a testület egy összegzést arról, hogy az eddig hatályos testületi döntések, határozatok, pályázatok és egyebek alapján mennyi lesz a jövő évben az az összeg, amit már elköltöttünk anélkül, hogy bármilyen intézményt működtetnénk?

Jáger Ágnes pénzügyi irodavezető: Legkorábban a féléves beszámolóval együtt tudunk egy ilyen átfogó anyagot összeállítani. Ez szeptember környékén kerül a testület elé.

70/2008. (VI.24.) Kt. számú határozat:

  1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Fabriczius József Általános Iskola Fő út 77-79. sz. alatti épületének Mogyoródi úti szárnyára teljes hosszában, a Fő úti szárnyra az épület egyharmadánál található  első lépcsőházig kerüljön emeletráépítés.
  2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges közbeszerzési eljárás megindítására
  3. A képviselő-testület az építéshez szükséges forrást a 2008. évi költségvetési tartalékkeret terhére a 2008. évi többlet adóbevétel terhére, és a tervezettnél nagyobb ingatlan eladásból származó többlet árbevétel terhére biztosítja.

 

 

82/2008. (VI.24.) Kt. számú határozat:

  1. A képviselő-testület a Veresegyház, Hajdi u. 3. szám alatti 1545 hrsz-ú ingatlant 12.500.000,- Ft-ért megvásárolja.
  2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötés ügyében eljárjon.
  3. Az ingatlan megvásárlására a költségvetési tartalék és az ingatlanértékesítésből származó többletbevétel biztosít fedezetet.