Jegyzőkönyv – 2008.01.29

Rendelet:

1/2008. (I.30.) ÖR. számú rendelet:

Veresegyház város Helyi Építési Szabályzata elfogadásáról

2/2008. (I.30.) ÖR. számú rendelet:

Szociális étkezés térítési díjának meghatározásáról

Határozat:

2/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

Veresegyház város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról

3/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

Veresegyház város településszerkezeti Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítási eljárásáról

4/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének megválasztásáról (zárt ülésen, külön jegyzőkönyv szerint)

5/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

Ifjúsági és Sport Bizottság tagjainak megválasztásáról(zárt ülésen, külön jegyzőkönyv szerint)

6/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

Alpolgármester választásáról(zárt ülésen, külön jegyzőkönyv szerint)

7/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

Integrált városfejlesztési stratégia (KMOP-2007-5.2.1/B) pályázat benyújtásáról

8/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

Tavasz és Mogyoródi utca forgalmának szabályozásáról

9/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

„Zöld Híd Program” ügyében tagönkormányzati kezességvállalásról

10/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

Jegyzői munkakör betöltésére szóló pályázat kiírásáról

11/2008. (I.29.) Kt. számú határozat:

K&H Bank Rt-nél lévő rövidlejáratú hitel visszafizetési határidejének módosításáról