Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülése

M e g h í v ó

Veresegyház Városi Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2008. január 21- én, hétfőn 18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

N a p i r e n d :

  1. Veresegyház Város Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata Előadó: Petrucz György építési irodavezető
  2. Az Idősek Otthonában fizetendő térítési díjakról szóló 4/ 2003. ( II. 26.) ÖR. sz. rendelet módosítása Előadó: a bizottság elnöke.
  3. A jegyzői pályázat kiírása (zárt ülés) Előadó: Garai Tamás aljegyző
  4. Egyebek

Veresegyház, 2008. január 16.

Üdvözlettel:

Szekszárdiné Bányai Katalin sk.