Lemondott az alpolgármester

„A tisztségviselőket érő megnyilatkozások miatt” lemondott az alpolgármester

Népszabadság Online • 2007. július 4.

A Veresegyház hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint lemondott alpolgármesteri tisztségéről Szabó Edina önkormányzati képviselő. Közzétett indoklása szerint „a városért tenni akaró tisztségviselőket érő öncélú, szakmai hozzáértést nélkülöző, a város tényleges érdekeit és lehetőségeit figyelmen kívül hagyó állandóvá váló megnyilatkozások lehetetlenné teszik nemcsak a hosszú távú, megfontolt városfejlesztési koncepció kialakítását és végig vitelét, hanem az operatív napi munkavégzést egyaránt.Lemondásommal fel kívánom hívni a figyelmet a városban kialakult megoldatlan és megoldási tervvel nem rendelkező problémák nagy számára, valamint a hosszú távra szóló, egységes és felelős – társadalmi elfogadottságon alapuló  – településfejlesztési koncepció magalkotásának szükségességére!”

Az országos sajtó – így lapunk is – figyelemmel kíséri a városban az utóbbi hetekben felforrósodott vitát, amely egy fecskendőgyár-beruházás terve körül robbant ki.

(NOL)