Fiktív válaszok valódi kérdésekre

Kedves Ginter Gábor!

Polgármester úr elfoglaltságai miatt (Szolgálattal Veresegyházáért) nem ér rá, helyette viszont én megadom a kívánt választ, mert az ÉVE elnökeként szinte már a fejével gondolkodom. Elnézését, ha néha túl tömör lesz, vagy provokatív, netán vicces.

 

  1. Hogy lehetséges, hogy a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) előírásával szemben Veresegyházon minden évben mintegy 2,5-3,5 milliárd Ft-tal „számolják el” a költségvetést, azaz évről évre (legalább) ennyi hiány keletkezik? Önök szerint megfelel ez a fenti törvény előírásainak?

Drága Gábor, ha mindig a törvényi előírásoknak akarnánk megfelelni, a város nem tartana ott, ahol. Ugye Ön is örül az új utaknak, a szép iskoláknak, az új templomnak. Ha vendége érkezik a városba, ugye ezeket mutatja meg neki, stb. stb.

  1. Amennyiben nem, milyen jogi lépéseket tett a Jegyző a törvényes helyzet visszaállítása érdekében?

Semmilyet, mert ő tud áldozatot hozni a településért, és mert bátor. Ld. még az alábbi kérdésre adott választ.

  1. Ki vállalja (személy szerint!) az erkölcsi és anyagi felelősséget a kialakult helyzetért?

Minden felelősséget én, a polgármester vállalok.

  1. 2020-ban fordult-e hitelfelvételi engedélyért a kormányhoz a városvezetés? Ha igen, mikor döntött erről a testület?

Fölösleges lett volna, mert úgy se kaptunk volna a mostani kormánytól, viszont hitelre meg szükség van. Olvassa el Ön is Széchenyi Hitelét, ahogy én is tettem.

  1. A „magánbanktól” felvett 10%-os hitelt próbálta-e a városvezetés kiváltani (amely évente mintegy 100 millió Ft kamatterhet (!) jelent a városnak) kedvezőbb kamatozású hitellel?

Ezzel a hitelintézettel olyan viszonyban vagyunk, hogy minden megszorulásunk esetén azonnal segítségünkre van, és ez mindennél fontosabb. Most persze azt kérdezné, hogy a Gábor Csaba magánvállalkozó és a hitelintézet közti konfliktusban mennyire vagyunk érintettek, és hogy azóta megromlott-e a viszonyunk. De megnyugtatom semmilyen formában nem vagyunk érintettek és a Travillal nagyon jó a viszonyunk.

  1. Polgármester úr többször említette, hogy – az egyébként maximumra emelt – helyi adók (kommunális, telek-, építményadó) – befizetése a lakosság részéről erkölcsi kötelesség. Nem gondolják-e úgy, hogy a városvezetés részéről pedig a felelős és törvényes gazdálkodás lenne még inkább erkölcsi (és törvényi!) kötelesség, hiszen nem a saját, hanem a közösség pénzéről döntenek?

Drága Gábor, minden fillér jó helyre kerül ebben a városban, ez nekem személyes ügyem és erkölcsi kötelességem.

  1. A Gödöllői utca felújítási munkáira 2019 szeptemberében került sor, ugyanakkor a kivitelező kiválasztásáról csak két hónappal később (már egy „új” testülettel) a 2019. november 20-i testületi ülésen született döntés (235/2019. Kt. határozat). Jegyző úr szerint ez megfelel-e az előírásoknak?

Egyúttal szeretném kérni Önöket, hogy a vasútállomás épületének felújítására vonatkozó kiviteli terveket tegyék ki a honlapra. Mivel a város pénzéből lett finanszírozva, gondolom, ez megoldható.

Jöjjön be az önkormányzathoz és nézzen bele a dokumentumokba, teljességgel állunk rendelkezésére.

Köszönöm előre is válaszaikat!

Tisztelettel,

Ginter Gábor ”

December 9-én pedig az alábbi levelet küldtem a jegyzőnek:

„Tisztelt Jegyző úr!

Tudomásom szerint az Álomhegyi-tó környékéről nagy mennyiségben termelnek ki homokot, földet, amelyet a város különböző pontjain (pl. Fenyvesek melletti gazdasági terület, Ivacs, Őrbottyán felé a közút mellett) leraknak.

Ezzel kapcsolatban az alábbiakról szeretnék tájékozódni.

– Mely vállalkozás milyen célból, milyen szerződés alapján, mennyi pénzért termeli ki és hordja el a homokot?

A vállalkozásnak vannak tartozásai a város felé és ezeket a munkálatokat erkölcsi kötelességből végzi.

– Történt-e a jelenleg folyó munkálatokkal kapcsolatban testületi döntés (ha igen, mikor), és a beruházás összege szerepel-e a költségvetésben? Ha nem, akkor kinek a megbízásából végzik a tevékenységet?

Az én megbízásomból végzik.

– Mekkora mennyiségű homok került eddig és kerül még elszállításra, és ezek hol lesznek lerakva?

Távlati terveket valósítunk meg, a homok bizonyos helyeken átmenetileg van lerakva, de készülünk az elkerülő út folyamatos saját erőből történő megépítésére is.

– Megvannak-e a homok kitermeléséhez és a város különböző területein történő lerakásához szükséges környezetvédelmi engedélyek?

Ilyen engedélyekre nincs szükségünk, de ha törvényi előírás utólag mad beszerezzük őket. Még sose fordult elő, hogy nem kaptuk volna meg.

Egyúttal szeretném tisztelettel felhívni a figyelmét, hogy legalább a helyieket, környékbelieket szükséges lenne tájékoztatni a munkálatok okáról, várható időtávjáról és volumenéről.

A lakosságot mindig mindenről tájékoztatjuk, Ön is ott volt a legutóbbi utcagyűlésen.

Ennek okán is kérem, hogy a fenti kérdésekre mielőbb válaszoljanak.

Köszönettel és tisztelettel,

Ginter Gábor”

Ezúton szeretném felhívni a Városvezetés figyelmét, hogy a válaszadás nem opció, lehetőség, hanem KÖTELESSÉG (mint pl. a lakosságnak a helyi adók befizetése).

Amennyiben nem kapok választ február 15. 12.00 óráig, ezeket a leveletek újra elküldöm. Kiegészítve egyéb címzettekkel, mint pl. Pest Megyei Kormányhivatal, ÁSZ, BM, OGY képviselő, média

Kedves Gábor tegyen belátása szerint. Mélységes baráti üdvözlettel és szeretettel, Pásztor Béla polgármester úr helyett Zsolt Péter.