NoGokart – Veresegyház

Veresegyház helyzete semmiben sem különbözik Szadáétól. Alábbi levél Szada polgármesterétől származik, aki lakossági nyomásra úgy döntött nem engedélyezi a beruházást:

Tisztelt Szadai Polgárok!

Mikor 2019-ben Szada vezetéséhez a VUE jelöltjeiként bizalmukat kértük és kaptuk, azt fogadtuk: valamennyi döntésünkről átláthatóan és érthetően tájékoztatjuk majd Önöket.
Így teszünk ezúttal is.
A tavalyi évben Körmöczi Csaba vállalkozó azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a településünk külterületén vásárolt mezőgazdasági földjein gokart- és autóverseny-pályát építhessen és működtethessen. Noha nagyra becsüljük a sportemberi elhivatottságot, tiszteljük a vállalkozás szabadságát és azt a szándékot, mely szerint a pálya szórakozási és sportolási lehetőséget biztosítana a környező települések motorsport-rajongóinak és versenyzőinek,

a kérést elutasítjuk.

Indokaink az alábbiak.
A pálya tervezett helyszíne Szada legközelebbi lakott területétől 1,3 kilométerre fekszik. A hasonló pályák közvetlen környezetében a tapasztalatok szerint gyakoriak a konfliktusok, elősorban a zajhatást viselik nehezen a közelben lakók.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Szada érintett területein (továbbá Veresegyház Ivacsok, valamint Mogyoród Lake Forest és Szentjakab településrészein) a fentiek miatt komoly társadalmi tiltakozás bontakozott ki. Alig egy hónap alatt 664 aláírás gyűlt össze papíron a pályaépítéssel szemben, (elsősorban a zajhatás miatt érintett utcákban gyűjtve, Fenyvesliget területén tulajdonképpen akit elértek, az aláírta a petíciót, de a többi területen is átlagosan kb. 75-80%-a az elért lakosoknak aláírta, kb. 15-20%-a tartózkodott, és csak pár százalék, – alapvetően vallottan motorsportrajongó – jelezte a beszélgetések során, hogy támogatná a projektet). Az interneten meghirdetett online petíciók értékelésekor is kiderült, Szadáról túlnyomó többségben vannak a beruházást elutasítók. Az aláírók kérését, mely szerint szeretnék családjuk, gyermekeik és maguk nyugalmát, közvetlen környezetük értékeit jelen formájában megőrizni, mindenek felett tiszteletben kell tartanunk.
Figyelembe kellett vennünk azokat a megfontolásokat is, melyek szerint a környező természet védett, Natura 2000 besorolású területét, állat- és növényvilágát hátrányosan érintené a várható zaj- és egyéb szennyezés, visszafordíthatatlan károkat okozva otthonunk különleges élővilágában.
Felelősséggel tartozunk továbbá településünk távolabbi jövőjéért és a hatályos jogszabályok betartására is tekintettel kell lennünk. A jogi kérdések tisztázására független szakértő állásfoglalását kértük, mely megerősített döntésünk helyességében.
Önkormányzatunk az engedély kiadásával felelőssé válna a beruházás megvalósulásában, ezáltal pedig a jogi és esetleges kártérítési következményeket egyetemlegesen viselnie kellene.
Az elmúlt hetekben a szűkebb környék érintett ingatlantulajdonosai közül sokan – becslések szerint több száz érintettel – helyezték kilátásba, hogy jogi eszközökkel is megvédik birtokukat, tulajdonuk háborítatlanságát. Ez összességében többmilliárdos értékcsökkenési keresetet és birtokvédelmi perek sokaságát jelentené.
Ezek következményeinek településünket kitenni nem kívánjuk.
Munkánk kezdetén közösen fogadott célunk településünk arculatának megőrzése, polgáraink nyugalmának biztosítása volt – e döntésben is a fenti szempontok vezettek bennünket.

Pintér Lajos
polgármester és a VUE képviselői