Éves beszámoló – 2019

Anyagilag 2019-ben nem volt forgalmunk egy kis Bp-i rendezvényt leszámítva, melynek költsége 20 e Ft körül volt –  így az egyesületi befizetésekből és néhány 1%-ból növekedett a tartalékunk, amire szükségünk is van, mert 2020-ra vannak terveink, melyek már pénzbe kerülnek. A fordulón számlánk majdnem elérte a 400 e Ft-ot.

A fent említett tervek, mely munkálatait 2019-ben már elkezdtük az alábbiak:

A 2019-es évben egyesületünk eredendő küldetésének megfelelően a nyilvánosság hatékonyságát kívánta elősegíteni. Részt kívánt venni Veresegyház Város településfejlesztési koncepciójának megalapozásában, a településfejelsztési terv helyi építési szabályzatának módosítói munkálataiban. Másik fejlesztési területe egy internetes közszolgálati felület kialakításának munkálatainak elkezdése. Ennek szándéka, hogy ne csak Veresegyház, hanem más önkormányzatok nyilvánossága is megjelenhessék benne. Önszabályozó, polgári aktivitásra is számító, de a facebook közösségi nyilvánosságánál átgondoltabb felület megalkotására vállalkoztunk, melynek működésbe hozását 2020 közepére terveztük.

Bővebben írtunk már erről itt.