Szalontai Boldizsár

Nagy érdeklődéssel vártam, hogy mikor érkezik el a sorozat Veresegyház azon egyetlen képviselőjéhez, aki dolgozik, aki kérdez, akinek vannak ötletei és javaslatai, és aki nem vádolható opportunizmussal. Hogy történetesen egy Jobbikos képviselő az, akiről ez elmondható, annak több oka van. Egyfelől a helyi Fidesz ügyetlensége, másfelől a Tavirózsa Egyesület kiszorulása, harmadsorban a helyi baloldal megszűnése illetve átalakulása civillé és kooptálódása Pásztor Bélához. Gyakorlatilag néhány mellőzött képviselő kivételével mindenkiről elmondható, hogy kooptálodott, kivéve a Jobbikról. Ráadásul egyedül Szalontai Boldizsár bizonyította eddig, hogy – szemben másokkal – ő akkor sem fekszik le Pásztornak, ha arra lehetősége van, ha az érdekében áll, vagy ha arra kényszeríteni akarják.(Bár ilyenről nem tudok az esetében, de nem lepődnék meg, mert a helyi hatalom politikai kultúrájába beletartozik ez is, erről személyes élményeim vannak.)

Nos, ezek miatt is voltam kíváncsi, hogy miképp lehet olyan kérdéseket feltenni majd, melyben a képviselőnek nincs módja elmondani a problémáit. Mert nem volt kétségem afelől, hogy egy függetlenséggel nem rendelkező sajtótermék interjúkészítőjének küldetése ez lesz.

De elnézést kell kérnem az előítéleteim miatt. Mohai Imre az interjúsorozat készítője nem folyamodott trükkökhöz. Nem ment neki ideológia kérdéseknek, melyek során a Jobbikkal, és nem a helyi ügyekkel foglalkozott volna. Nem akarta interjúalanyát lejáratni magánéleti szempontból, vagy kitölteni magánéleti témákkal a teret.  Igaz, nem feszegetett kényes kérdéseket sem. A helyi korrupció mint téma fel sem merült. A hanyag pénzügyi gazdálkodás csak abban a formában, hogy a képviselő szeretné egyenesbe hozni az eladósodást.

Szalontai tudott érdekeseket mondani, például a fürdő megépítésének ilyen formában történő mellőzését is említette. A kézenfekvő kérdés nem hangzott el: ugyan mi a baja a képviselőnek a fürdővel? (Mi is például csak annyit tudunk, hogy a tervekre és tanácsadásra annyi pénzt fizetett ki a város, hogy az felveti a hűtlen kezelés gyanúját.)

Városi rendőrkapitányság létesítése Szalontai akarata ellenére elmaradt. Az iskolák ügyében nem perelt Budaörssel együtt Veresegyház. De hogy mindezek miért és hogyan, erre nem volt már sajnos hely a lapban. S nem azért, mert a képviselő erről nem tudott volna beszélni. Aki a miértekre kíváncsi ne a Veresegyházi Krónikát forgassa, lehetetlent azért ne várjunk.