Jonathan Haidt tesztje

I. Rész: Döntsd el, hogy valami jó vagy rossz, és hogy az állítás rád mennyire igaz! Írd föl egy papírra az egyes állítások sorszámát, és mellé azt a pontot, amelyet az alábbi skála alapján adsz rá!

 

[5] = egyáltalán nem igaz

[4] = nagyon nem igaz

[3] = kissé igaz

[2] = valamennyire igaz

[1] = nagyon igaz

[0] = teljes mértékben igaz

 

 1. Mindegy / nem számít számomra, hogy szenvedett-e valaki lelkileg.
 2. Mindegy, hogy néhány emberrel a többitől eltérően bántak.
 3. Mindegy, hogy valaki hazaszeretetből cselekedett-e.
 4. Mindegy, hogy nem tisztelte a tekintélyt.
 5. Mindegy, hogy megsértette a tisztasági és illemszabályokat.
 6. Mindegy, hogy jó volt-e matematikából.
 7. Mindegy, hogy törődött-e a gyengékkel, vagy sebezhetőekkel.
 8. Mindegy, hogy igazságtalanul viselkedett-e.
 9. Mindegy, hogy elárulta-e a saját csoportját.
 10. Mindegy, hogy alkalmazkodott-e a társadalom hagyományaihoz.
 11. Mindegy, hogy tett-e valami gusztustalant.
 12. Mindegy, hogy kegyetlen volt-e.
 13. Mindegy, hogy megfosztotta a másikat a jogaitól.
 14. Mindegy, hogy nem mutatott lojalitást.
 15. Mindegy, hogy egy tett káoszhoz, vagy zűrzavarhoz vezetett-e.
 16. Mindegy, hogy Isten helyeselte volna-e tettét.

 

II. Rész: Új kérdések jönnek, de ezeknél másként kell pontoznod. Mennyiben értesz egyet az állításokkal? Egyetértésed mértékét az alábbi skála alapján pontozd:

 

[0] Egyáltalán nem értek egyet

[1] Mérsékelten nem értek egyet

[2] Kicsit nem értek egyet

[3] Kicsit egyetértek

[4] Mérsékelten egyetértek

[5] Nagyon egyetértek

 

17. A szenvedők iránti részvét a legfontosabb erény.

18. A jogalkotás során az igazságos bánásmód biztosítása kell legyen a legfontosabb elv.

19. Büszke vagyok a hazám történelmére.

20. Minden gyereknek meg kell tanulnia tisztelnie a tekintélyt.

21. Senkinek sem szabad gusztustalan dolgokat csinálnia, még akkor sem, ha azokkal nem árt senki sem.

22. Jobb jót tenni, mint rosszat.

23. Egy védtelen állat megkínzása az egyik legrosszabb dolog, amit valaki elkövethet.

24. Az igazságosság a társadalommal szembeni legfontosabb követelmény.

25. Az embereknek akkor is lojálisnak kell lenniük a családtagjaikhoz, ha azok történetesen rosszat tettek.

26. A férfiak és nők különböző szerepeket töltenek be a társadalomban.

27. Akkor hívnék egy tettet rossznak, ha az természetellenes.

28. Soha nem lehet helyes emberéletet kioltani.

29. Úgy gondolom, hogy erkölcsileg helytelen, hogy a gazdag gyerekek sok pénzt örökölnek, míg a szegények nem örökölnek semmit.

30. Fontosabb csapatjátékosnak lennünk, mint magunkat kifejezni.

31. Ha katona lennék és olyan parancsot kapnék, amellyel nem értek egyet, akkor is végrehajtanám, mert ez a kötelességem.

32. A szüzesség fontos és értékes erény.

 

ÉRTÉKELÉS

Az alább feltűtnetett sorszámokhoz írott pontokat adja össze! Mindegyikre 0-30 pont kapható. 

Bántalmazás/gondoskodás: 1,7,12,17,23,28

Igazságosság/kölcsönösség: 2,8,13,18,24,29

In-group/lojalitás: 3,9,14,19,25,30

Tekintély/tisztelet: 4,10,15,20,26,31

Tisztaság/szentség: 5,11,16,21,27,32

(A 6-os és a 22-es kérdéssel nincs tennivaló)

A kiértékeléshez érdemes még megnézni az alábbi videót, ahol Haidt összefoglalja a nemzetközi eredményeket, és értelmezi a dimenziókat:

https://www.ted.com/talks/jonathan_haidt_on_the_moral_mind?language=hu