1 milliárddal kevesebb bevétel Veresegyházon

A GE legutóbb 2 milliárd adóval járult hozzá Veresegyház költségvetéséhez, amely már így is elindult az eladósodás útján. Ám 2016-ban 1 milliárdot fizetett. Ettől kezdve a városban beindult a szokásos csoda. Míg más települések ilyenkor összerogynak, Veresegyház hozzájut kölcsönökhöz. Hogy ez miképp történik/történhet majd, nem tudjuk. A testület mindenesetre megszavazott 500 millió forint azonnali hitelfelvételt. (Testületi ülés 2016. április 22.) Ám hogy mi ennek a fedezete, azt nem tudják, azaz, hogy a bank mit kér biztosítéknak.

Arra már máskor is volt példa, hogy Pásztor Béla eltitkolta a testület elől milyen feltételekkel szerzett pénzt, majd utólag a már megkötött tranzakciót a testülettel legalizáltatta. Általában azzal a „szöveggel”, hogy már úgy sincs mit tenni, mert a dolog már megtörtént.

A mostani testületin is felvetődött, hogy Pásztor Béla eltitkolt valamit. Szalontai Boldizsár amikor arról beszélt, hogy a 2015-ös adóbevallásokból kellett tudnia a költségvetési tervet kialakítóknak, hogy mennyi lesz a bevétel, burkoltan arra utalt, hogy itt szándékos félrevezetés történt.

Mi utána néztünk a dolognak. Legkésőbb 2015 szeptemberében már tudni lehetett, hogy a GE fúziója milyen körülmények közt történhetett meg az Alstommal. Ekkor egy körültekintő városvezetés már megtudhatta volna, hogy az a bizonyos GE-től származó adóbevétel 2016-ban fele lesz a korábbiaknak. (Az Alstom és a GE egyesülését csak úgy engedélyezte Brüsszel, hogy a turbinarészleget a GE-nek el kellett adni, máskülönben az Unióban a Simens és az új egyesülés gyártott volna csak turbinákat. Így azonban a veresi gyár leépült, miközben a GE persze így is még nagyobbá és erősebbé vált.)

A történet jól mutatja, hogy bár – ki-ki vérmérséklete szerint ugyan, de –  szeretjük a multikat, ám a multik a legkevésbé jelentik a stabilitást, mert pillanatok alatt változhatnak nemzetközi körülményeik. A valódi adóbevételi stabilitást nem ők, hanem a középvállalkozások nyújtják. Ám épp itt rejlik a veresi feudálissá tett gazdaság alapvető problémája.

Zárjuk le azonban először a GE kontra Pásztor Béla témát. Itt azt mondhatjuk, hogy vagy buta oda nem figyelés történt – ha az én személyes megélhetésem egy ember adakozásától függ, csak odafigyelek rá, ha levágták a fél lábát -, vagy pedig szándékos volt a testület félrevezetése. A polgármester vagy buta volt, vagy csalt. Lehet választani! A Jobbikos képviselő láthatóan az utóbbira utalt.

Komoly probléma lehet abban is, hogy számos helyi vállalkozó sem Veresegyháznak adózik, másutt van bejelentve a székhelye, noha itt is lehetne. Hogy itt mekkora kár éri a várost, azt fel kéne először mérni. Azt valószínűsítjük azonban, hogy a feudális rendszer nem kedvez a lokálpatrióta tudat kialakulásának.

Amennyiben mindig ugyanazok részesülnek a város által eszközölt beruházások megrendeléseiből, sokan ezt úgy viszonozzák, hogy adóikat is máshová utalják. A tisztességes verseny – ami lássuk be nálunk már egészen kifordult magából – sokat hozhat tehát a településnek. Néhány kiválasztott favorizálása egy idő után már önmagában korrupció.  Ezt így érzékelik a vesztesek, s aztán saját eszközeikkel büntetnek.

Pásztor Bélának különös érzékenysége van arra, hogy a település érdekeit tartsa szem előtt. Mégis, az ő politikája tévút. A XXI. században egy korrekt, átlátható, versenyre épülő társadalom kibontakozását kell segíteni, nem pedig feudalizmust építeni.

Forrás: http://magyaridok.hu/gazdasag/brusszel-engedelyezte-%E2%80%8Aa-ge-alstom-fuziot-12552/

Forrás: a testületi ülés ide vágó része https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6vdHfULdfZo