90 ezer köbméter többlethulladék Veresegyházon

A Strabag 90 ezer köbméter többlethulladékot talált Veresegyházon, ami felveti a kupleráj gyanúját. Ez kb olyan, mintha Ön kedves olvasó, a kertje végében egyszer csak találna öt kukát tele sittel. Hogyhogy nem vette addig észre? Ld. alább:

E l ő t e r j e s z t é s

Tárgy: Veresegyház külterület 0180 helyrajzi szám, Veresegyház külterület 0183/4 helyrajzi szám és Veresegyház külterület 0181 helyrajzi szám (Erdőkertes tulajdonában lévő korábbi volt szemétlerakó telep) telekhatárrendezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Erdőkertes Község Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő Veresegyház külterület 0181 hrsz-ú ingatlanon lévő szemétlerakótelep korábbi használata során a szomszédos Veresegyház Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Veresegyház külterület 0180 és 0183/4 hrsz-ú ingatlanokon is szemetet helyezett el, a szemétlerakótelepet túlhasználta. A telekhatárrendezésre az ingatlanokat érintő rekultiváció (környezeti helyreállítás) elvégzése és a túlhasználat folytán megnövekedett területű szemétlerakótelep önálló ingatlanná alakítása érdekében van szükség.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) Erdőkertes Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Veresegyház 0181 hrsz-ú hulladéklerakó környezeti helyreállítására (több, a Társulás területén lévő lerakó rekultivációjának tervével együtt) pályázatot nyújtott be KEOP-2.3.0-2F/09-11-2011-0005 számon. A pályázatot támogatásra alkalmasnak találták.

A hulladéklerakó rekultivációs munkáit a STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. 2014. évben a tervben foglaltak szerint elvégezte. A munkavégzés során a rekultivációs területen (0180, 0181 hrsz), illetve az azzal szomszédos (0183/4 hrsz-ú) ingatlanon a rekultivációs engedélyben foglaltak szerint áthalmozandó hulladékok feltételezett alsó síkja alatt közel 90.000 m3 többlethulladékot találtak, mellyel a rekultivációs eljárást megelőző felmérések nem számoltak, így az a rekultivációs tervben és engedélyben nem szerepelt.

A projekt maradványösszege forrást biztosít a feltárt többlethulladék rekultivációjához 2015. szeptember 30-ig. A rekultivációs terv módosításra került, a munka elvégzéséhez a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a rekultivációs engedélyben hozzájárult és a munkák befejezésének határidejét 2015. október 30-ra módosította. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a feltárt hulladékot hulladéklerakóra kell áthalmozni, a Veresegyház 0180 és 0183/4 hrsz-ú ingatlanok művelési ágának „kivett szemétlerakó telep” művelési ágra történő megváltoztatásához a Főosztály nem járul hozzá, (mert az új hulladéklerakó létesítését jelentené) a hulladék elhelyezéshez a Veresegyház 0181 hrsz-ú lerakó területét kell megnövelni.

Az előterjesztéshez mellékelt, a Társulás megbízásából a Techno – Geo Mérnökiroda Kft. által 11/2015, 12/2015 és 13/2015 munkaszámon készített változási vázrajzok alapján a Veresegyház 0180 hrsz-ú földrészlet b. alrészletéből 0.5418 ha nagyságú, valamint a Veresegyház 0183/4 hrsz-ú földrészlet a. alrészletéből 1.1861 ha nagyságú terület, összesen 1.7279 ha művelési ága fásított területről kivett szemétlerakó telepre módosulnak és adódnak hozzá a Veresegyház 0181 hrsz-ú hulladéklerakó jelenlegi 5.2576 ha nagyságú területéhez.

A telekhatárrendezést követően kialakuló Veresegyház 0181 hrsz-ú, kivett szemétlerakó telep művelési ágú, 6.9914 ha nagyságú ingatlanban Erdőkertes Község Önkormányzata 5.2576 ha nagyságú területe, Veresegyház Város Önkormányzata pedig 1.7279 ha nagyságú területe arányában
rendelkezne tulajdoni hányaddal, melynek tényét a földhivatali ingatlan-nyilvántartási feljegyzéshez ügyvédi okiratba szükséges foglalni. Az eredeti területhasználati viszonyokat földmérő által készített használati megosztási rajz rögzíti.

Veresegyház 2015. augusztus __.

Pásztor Béla
polgármester