A MOL-t itteni tevékenységéről kérdeztük

Fúrásokat, és vezetéképítéseket terveztek, ezért arra voltunk kíváncsiak hol tartanak, és mi valósul meg ebből. S persze olyan kérdéseket is feltettünk, melyek a lakosság érdeklődésére tarthatnak igényt. Íme a válasz:

MOL: A projekt első lépéseként 2014. év első negyedévében megtörtént a Mogyoród-1 kút kiképzése és a szénhidrogén előfordulás nagyságát tisztázó Mogyoród-2 kút lefúrása és kiképzése. (lásd a Google Earth képet)

Tekintettel arra, hogy egyik kútmunkálat sem hozta a várt geológiai és termelési eredményt, így a kutakat a mélyben a hatósági előírások szerint cementdugóval biztonságba helyeztük és a projektet leállítottuk, azaz a 2014.-2015. évre tervezett további, vastag dőlt betűvel jelzett tevékenységből semmi további sem valósul meg.

 Veresegyház-III. bányatelek:

 Új kút fúrás: Mogyoród-2 (gáz) Veresegyház 043/9

 Kútkiképzés: Mogyoród-1 (gáz) Veresegyház 03/36

 Kútkiképzés: Mogyoród-2 (gáz) Veresegyház 043/9

 Mogyoród gyűjtőállomás megépítése Veresegyház 043/9

 Vezeték építés: Mogyoród-1 sz. kút és Mogyoród gyűjtőállomás között

 Veresegyház 043/1, 043/9, 041/9, 042; Mogyoród 03/4, 03/6, 03/18-24, 03/36, 0374, 04

 Vezeték építés: Mogyoród-2 sz. kút bekötése Mogyoród gyűjtőállomásra Veresegyház 043/9

 Vezeték építés: Mogyoród gyűjtőállomás és a TIGÁZ elosztói hálózat közötti gerincvezeték Veresegyház 043/2-9

ÉVE: Milyen mélységben helyezkedik el a gázmező?

MOL: A geológiai célterület a felszín alatti 600-1100 méteres tartomány volt

ÉVE: Alkalmaznak-e a fúrás során rétegrepesztő modern eljárást?

MOL: Nem alkalmaztunk és az ilyen típusú, ún. hagyományos szénhidrogén előfordulások esetében nem is alkalmazunk, mert a tároló kőzet meglévő, jó áteresztőképessége nem indokolja.

ÉVE: Milyen mélyre fúrnak? Nem szakmai olvasók számára kérjük fogalmazzák meg ez a mélység milyen technológiát jelent a fúrásnál és a kitermelésnél?

MOL: A Mogyoród -1 fúrás 1993-ban mélyült és 4 gáztároló réteget talált a 607-833 méteres tartományban található oligocén homokkövekben.

A projekt célja az előfordulás lehatárolása és -megfelelő mennyiségek esetében- a termelésbe állítása volt.

Semmilyen különös technológiát sem követel meg szakmai szempontokból, sőt az olajipari méretekhez képest ezek a fúrások sekélyek.

ÉVE: Milyen hatással lehetnek ezek a fúrások a különböző kutaknál a Veresegyház alatt található termálvízre?

MOL: A fúrások semmilyen hatást vagy veszélyt sem jelentenek a felszín alatti vizekre, a fúrástechnológia és a különböző rezervoárok egymástól való izolálása szigorúan szabályozott és az illetékes szahatóságok által ellenőrzött.

ÉVE: Mikor kezdődnek a próbafúrások a 2. és a 3., tehát veresi területen lévő kutaknál?

MOL: Mint fentebb említettem a projekt első lépéseként 2014. év első negyedévében megtörtént a Mogyoród-1 kút kiképzése és a szénhidrogén előfordulás nagyságát tisztázó Mogyoród-2 kút lefúrása és kiképzése.

ÉVE: Mi a lehetséges termelési dátum a 2. és 3. kútból?

MOL: Mint fentebb említettem, a kutak nem kerülnek termelésbe állításra.

ÉVE: Lesz-e még vezetéképítés, ha igen mikor, milyen nyomvonalon (Mogyoród-Veresegyház-Csomád megjelölésnél tudnak-e pontosabb adatokat megadni)?

MOL: Mint fentebb említettem, nem kerül sor termelésbe állításra és nem lesz semmilyen vezetékfektetés sem.

ÉVE: Részesül-e, és ha igen milyen formában valamilyen haszonnal(esetleg kárpótlással) Veresegyház városa, vagy a város lakosai?

MOL: Mivel az önkormányzat és a város lakossága tevékenységünk által semmilyen formában sem volt érintett, így nem tervezünk semmilyen kárpótlást sem.

A termelő kutak esetében, mivel azok telephelynek minősülnek,  a területileg illetékes önkormányzatnak termelésarányosan (adott kút termelés/a MOL magyarországi termelése*a MOL magyarországi termelésének árbevétele), a helyi rendeleteknek megfelelően iparűzési adót fizetünk.

ÉVE: Mely jogszabály, és milyen esetekben ír elő kártalanítást az ingatlantulajdonosoknak?

MOL: A Bányatörvény részletesen szabályozza az ingatlantulajdonos tűrési és a bányavállalkozó kártérítési, kártalanítási kötelezettségét.