Testületi – 2015. január 9.

A beszámoló több mint hangulatjelentés, hirtelen likvidhitel felvételről szólt, amely annyiban más, mint a korábbiak, hogy nem tudnák lezárni enélkül a 2014-es évet. De lássuk a részleteket:

8h 30. a pénzügyi, valamint jogi bizottság teljes létszámban megjelent + Gáncs Gábor képviselő és jómagam (azaz Tóth József  szerk.). Kisdobos és úttörő tábori hangulat, kávézgatás, beszélgetés a Polgármesterre várva. Néhány elejtett megjegyzés….ez a csúnya állam bácsi nem adta meg a kért hitelt……fekete listán vagyunk stb. stb. (állam bácsi fizetési listáján lévő emberektől ez természetes reakció….mármint a saját tányérba köpés) Egy a UPC-val folytatott tárgyalás miatt (fejleszteni akarnak városunkban) negyed órás késéssel megérkezett Polgármesterünk. 1 MILLIÁRD Ft ( lásd lejjebb a javaslatot) likvid hitel fölvétele egyetlen kiegészítéssel lett egyhangúlag megszavazva. És a kiegészítés: újra és a legrövidebb időn belül ismételten kedvező kamatozású hitelkérelmet kell benyújtani az állam felé. Egyszer majd csak sikerül!!

9h 05 testületi ülés, három hiányzó képviselő, Csécsyné Dr. Drótos Edina, Leviczki Tamás, Szalontai Boldizsár. A Polgármester elmagyarázta a csak a K&H felé fönnálló 1 milliárd 600 millió Ft-os tartozásunk ( Travill Invest felé fönnálló tartozás, ha jól tudom 1 milliárd 200 millió csak meg lett említve) miatt történő újabb hitel felvételének szükségességét. „Szezon van, úgyhogy kátyúzgatunk, tömködjük a lyukakat!” Egy nem szavazattal (Gáncs Gábor képviselő úr) elfogadva.
Polgármesterünk büszkén beszélt a fürdőprojektről…szó szerint….3-4-5-6 milliárd forint, kerül, amibe kerül megcsináljuk. Még a testület többségének arcára is kiült a döbbenet (kivéve Szénás Zsoltnét, aki egy könnyed kisdobosi vihogással adott örömének a 3-4-5-6 milliárd forintot hallva)!

Véleményem szerint a jelenleg megszavazott likvid hitelből fennmaradó összegből fog elkezdődni a koncert teremmel is rendelkező Szent Béla székesegyház építése, sok hívő véleménye által feleslegesen. És íme az előterjesztés:

Tisztelt Képviselő-testület !
Az elmúlt 2014-es esztendőben július 1-től számlavezető bankot váltottunk, így a számlavezető bankunk a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. lett. A bankváltás időpontjában a bank 600 millió Ft folyószámlahitelt biztosított számunkra.
Az éves beruházások zavartalan lebonyolításának érdekében a hitelkeretet 1 milliárd Ft-al megemeltük, így az összes hitelünk a számlavezető banknál 1,6 milliárd Ft likvidhitel lett.
A likvidhitel visszafizetésének határideje 2014. december 31. volt. A likvidhitel teljes összegét visszafizetni nem tudtuk, mert a felvenni szándékolt 1,2 milliárd Ft hosszúlejáratú hitel felvételére a kormánytól nem kaptunk engedélyt, ezért 2015-re 781.458.008.-Ft hitelösszeg jött át.
Ebből a hitelösszegből 600 millió Ft összegre vonatkozóan intézkednünk nem kell, mert – a korábbi döntésünknek megfelelően, a 74/2014 (V.13.) sz. Kt. határozat alapján – ez automatikusan jött át hitelkeretként 2015-re, így ténylegesen 600.000.000.-Ft + 181.458.008.-Ft hitelösszegünk van a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél.
Ahhoz azonban, hogy az ez évre tervezett beruházásaink, és a hozzá kapcsolódó kifizetések határidőben történjenek, szükségessé válik 1 milliárd Ft keretösszegű, a fizetési számlához kapcsolódó rulírozó jellegű kölcsön felvétele.
Ebből az összegből visszafizetjük a 181.458.008.-Ft összeget, a többi pénzt nem vesszük fel, csak rendelkezésünkre áll.
Az 1 milliárd Ft keretösszegű kölcsönt a tavalyi évi likvid kölcsön feltételeinek megfelelően vesszük fel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésben leírtaknak megfelelően az alábbi határozatot fogadja el.
Veresegyház, 2015. január 8.
Pásztor Béla
polgármester

Határozati javaslat:
1.) A képviselő-testület 1 milliárd Ft – a fizetési számlához kapcsolódó – rulírozó jellegű likvid kölcsön felvételéről dönt az alábbi feltételekkel:
Folyósítás: a szerződéskötést követően azonnal
Lejárata: 2015-ös naptári év utolsó banki napja
A kölcsön kamata: 1 havi BUBOR + 2,3 %
Rendelkezésre tartási díj: 0,1 %
Szerződéskötési díj: 0,5 %
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Béla polgármester

Szerző: Tóth József – Veresegyházon hallottam facebook csoport