Testületi – 2010. aug. 4.

Még nem sikerült lemutyizni az előnytelen telek-visszavásárlást. Pásztor Béla az augusztus 4-i rendkívüli testületi ülésen(előzményeket ld. itt.) kénytelen volt ismét visszavonni előterjesztését. Felmerült ugyanis az az információ, hogy a telket a Somody Kft 60 millióért árulta – egészen napjainkig – ingatlanközvetítőn keresztül, amit ha nem sikerült így ennyiért eladni, akkor nem kellene 105 millió nettót fizetni érte, mint ahogy az előterjesztésben szerepelt. A polgármester további tájékozódás (mutyizás?) után a jövő héten ismét megpróbálja az üzletet elfogadtatni a testülettel.

Felhívjuk a figyelmet a beterjesztett határozati javaslat 2. pontjára:

„Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az adásvételi szerződés aláírása után a veresegyházi 8832/5; 8832/7; 8832/8; 8832/9; 8832/10 és 8832/11 hrsz-ú ingatlanok összevonásához, egy jószágtestté történő kialakításához.”

Ebből a sorból csak a Somody tulajdonában levő szomszédos 8832/6 hrsz-ú telek hiányzik, amellyel kapcsolatban felmerült a hűtlen kezelés gyanúja a 122 millió kötbér kifizetése miatt, ahogy ezt az akkori Pénzügyi Bizottság elnökétől megtudtuk.

Vajon miért lehet olyan fontos Pásztor Béla számára ez az előnytelen adásvétel, amelyben kb. 10-szeres áron venné vissza a területet? Nem lehet, hogy ezzel próbálgatja rávenni dr. Somody Imrét, hogy a hűtlen kezelés kapcsán ne tegyen túl terhelő vallomást?