Mire költik a veresegyháziak pénzét?

Korrupcióval vádoljuk a polgármestert, mert 1. közpénzeket saját vállalkozói klientúra támogatására fordítja,  2. közpénzeket fordít fiának politikai érvényesülésére, 3. az már csak hab a tortán, hogy ezek a pénzek számunkra zavaros körülmények közt felvett kölcsönök.

A korrupció támogatásával vádoljuk az alábbi előterjesztést támogató képviselőket is.

Az elmúlt években számtalan olyan döntést hozott a képviselő-testületünk, amelyek nem szolgálták a veresegyháziak érdekeit, a július 3-i rendkívüli ülésen tárgyalt pontok már egész biztosan túllépik az elfogadhatóság határát.

Már a rendkívüli testületi ülés összehívása is jogszabály-ellenes, hiszen a meghívóban nincs olyan napirendi pont, amely e sürgősséget indokolná.

Mindjárt az első napirendi pontban 200 millió Ft likvidhitel felvételéről dönt a testület. A város honlapján az előterjesztés nem olvasható, de – a korábbi évek tapasztalatai alapján – joggal feltételezhető, hogy a hitelfelvételt megint nem előzte meg közbeszerzés és kormányzati hozzájárulás (mindkettő kötelező), valamint megint a piacinál jóval magasabb kamattal kapunk pénzt a polgármesterrel rendkívül jó kapcsolatokat ápoló Travill Invest Kft-től. (Erről korábbiakban már írtunk.)

És hogy mire is kell most éppen hitelt felvenni?

A második napirendi pontból kiderül: azért, hogy támogatást nyújtsunk három másik településnek, köztük 40 millió forintot ajándékozzunk Erdőkertesnek, vagyis annak a településnek, ahol a polgármester úr lakik, és amelyet a fia vezet. (???)

Átlátszó és rendkívül álságos az indoklás is: „Szeretnénk elindítani azt a példát, hogy a gazdagabb települések szolidaritást vállalnak a kistérségen belüli, hozzá közelebb eső településekkel, hogy érezzék a gazdagodás az ő javukat is szolgálja. Országosan is szeretnénk ezt a mozgalmat kiterjeszteni, hogy a jobb módú települések legyenek szolidárisak a szegényebbekkel”

 

Az első negyedévben az állam Veresegyház teljes adósságát átvállalta, amely az egy főre jutó adósság tekintetében a legnagyobb volt a városok között. Azóta már többször vettünk fel hitelt, és most annak ellenére, hogy már megérkeztek az első félévi adóbevételek (köztük a veresi költségvetés döntő többségét biztosító helyi iparűzési és kommunális adó), ismét hitellel kell biztosítani a város működőképességét. Ha olyan gazdag a település, akkor vajon miért kell hitelt felvennünk? Ha olyan gazdag a település, akkor miért kellett a törvényileg kivethető maximumra (25 ezer Ft/év) emelni a helyi kommunális adó mértékét, holott ez Szadán pl. csak 11 ezer Ft? Az adóemelésnél épp a város nehéz gazdasági helyzete volt a legfőbb indok!

Sajnos nagyon úgy tűnik, ez a képviselő-testület már messze nem a veresiek érdekeit nézve hozza meg a döntéseit. De félreértés ne essék, nem a szomszédos erdőkertesiektől sajnáljuk a pénzt. Az épp most felvett 200 milliós hitel 20%-át kapják csak (valamint 2%-ot Galgamácsa és 1%-ot Vácegres). Itt a szolidaritásra való hivatkozás csak álca, szemfényvesztés. Nem csak ők járnak ebből jól, hanem egyrészt a hitelt nyújtó pénzintézet, másrészt pedig az a baráti vállalkozói kör, amely az így megszerzett pénzből megrendelést kap. Élünk a gyanúperrel, hogy ez a fő motiváció.

A képviselők gondolkodjanak el rajta, hogy valóban a város érdekében folytatják-e tevékenységüket. Amennyiben bizonyos vállalkozásokat, vagy más településeket akarnak támogatni azt megtehetik a saját pénzükből, de ne játszhatnak közpénzekkel álságos hivatkozással.