Magyar megoldás

Az önkormányzati csődöket állami beavatkozás szokta kísérni. (Még az sem törvényszerűen, ld. Detroit esetét). A csődkezelés az autonómia elvételével, csődbiztos kirendelésével, kiskorúsítással, az államosítás büntetésével jár. Nálunk fordított a képlet. Előbb államosítunk, majd bejelentjük, hogy az önkormányzatok adósságát átvállaljuk.

Magánemberek megsegítése morálisan azért érthető (bár jogilag a Kúria ezt elutasította), mert a devizahiteles egyének mögött nem állt pénzügyi tanácsadó, és szakember. Az önkormányzatok, különösen a nagyok esetében erről nem beszélhetünk, ráadásul sokan tudnák is fizetni a törlesztést. Másik morális probléma, hogy a politikusi hatalom megtartásának eszköze a fejlesztés, ám a politikus kénytelen úgy fejleszteni, hogy az egyensúlyt is fenntartja, másképp számíthat a társadalmi megvetésre. Az adósságátvállalás kontraszelektív hatása abban nyilvánul meg, hogy a településeiket a fizetésképtelenségig eladósító politikusokat teszi népszerűvé – hiszen az emberek csak a fejlesztések alapján ítélnek. Mindennek az lesz a következménye, hogy sorban nyerik a következő helyhatósági választásokat az alkalmatlan vezetők.

Jó lesz-e az Magyarországnak, hogy helyi politikusait épp az alkalmatlanság alapján választja ki újra? – Nyilván egy ilyen kontraszelekció hosszú távon megbosszulja magát. Ne felejtsük el azt sem, hogy a 20-25 ezer főnél kisebb településeknél semmit sem jelent a párthovatartozás. A kiválasztás ettől függetlenül, a helyi ismertség alapján történik.

Minél több alkalmatlan ember van a végeken, annál inkább szükségessé válik a további központosítás, hiszen a sok „hülyét” kordában kell tartani.

Azt kell feltételeznünk, hogy ez egy ellentétes pálya, mint amit a hosszú távú fejlődés megkíván. A hosszú távú fejlődés lényege az egyre rátermettebb, egyre autonómabb helyi, valamint a kreativitást és a rendet egyaránt biztosítani képes központi hatalom szolgálja. A magyar megoldásban csak a rendteremtési szál erősödik, de gyengül az autonómia, a kreativitás, és a rátermett helyi vezetők szelekciója.