dr. Holzmann Olivér nyílt levele a mobiltorony-ügyben

 

Pásztor Béla Veresegyház Polgármestere részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Engedje meg, hogy a Veresegyházon, az Ivacsok és a Ligetek városrészen megépíteni tervezett mobiltornyokkal kapcsolatos véleményemet írásban is megosszam Önnel, figyelembe véve a témában 2013-11-29-én megtartott lakossági fórum tapasztalatait is.

Mindenek előtt bemutatkoznék, dr. Holzmann Olivér vagyok, feleségemmel közös házunk az Ivacsok városrészén helyezkedik el. Testvérem és sógornőm a Ligetek térségben lakik három gyermekkel. Szeretem ezt a várost, úgy gondolom, hogy alapvetően jó és helyes úton halad, dinamikusan fejlődik. A városvezetés részéről eddig összességében azt tapasztaltam, hogy a fejlesztések kapcsán a lakosság, különösen a fiatalok érdekeit igyekszik szem előtt tartani. Éppen ezért döbbentett meg a mobiltornyok építésének terve, mely kapcsán számomra érthetetlen az önkormányzat hozzáállása. A tornyokkal kapcsolatban három fő aggályom van az alábbiak szerint.

Az első és legfontosabb a mobil átjátszó tornyok egészségre gyakorolt káros hatása. Bár kétséget kizáróan nincs bizonyítva, hogy milyen mértékben káros az egészségre a tornyok által keltett sugárzás, de a számos hozzáférhető kutatási eredmény, orvosi tapasztalatok mára az emberek nagy többségét meggyőzik arról, hogy az egészségre ártalmas hatást gyakorol. Nyilvánvaló, hogy a torony építésében érdekelt, profitorientált cégek abban motiváltak, hogy minden elképzelhető módon igyekezzenek meggyőzni az embereket a fentiek ellenkezőjéről, kétségbe vonva minden tudományos vizsgálat eredményét. Vajon miért teszik ezt? Hasonlatosan feltehető az a kérdés is, hogy miért tűnnek el a süllyesztőben azok a mérnökök fejlesztéseikkel együtt, akik a CO2 kibocsátást és a kőolaj felhasználást kiváltó, alternatív, megújuló energiával hajtott gépeket kifejlesztik? Számos további hasonló kérdés is feltehető lenne szinte az összes iparág kapcsán, de ehelyütt ettől eltekintenék.

A fenti kérdésre a válasz egyszerű: a pénz, az üzleti érdek az, ami e kérdésekben prioritást élvez, és nem az emberek egészsége. A tornyok tervezett helyének közelében óvoda, bölcsőde, közösségi helyek, lakóházak helyezkednek el, így sok embert érint közvetlenül a sugárzás.

Sajnos azt látom, hogy kis városunkban is hasonló helyzet alakult ki: a tornyok szomszédságában élő emberek százai fejezik ki szándékukat, miszerint féltik a saját és szeretteik egészségét, de a városvezetés ahelyett, hogy meghajolna az emberi egészség, mint kétség kívül legfontosabb szempont előtt, tovább igyekszik újabb és újabb módszerekkel elérni, hogy mégis felépüljenek azok a tornyok ott, ahol.

A második szempont a környezetünk szépségének, esztétikumának megőrzése.

Némi érthető elfogultsággal kijelenthetem, hogy az Ivacsok térsége a város egyik legszebb része. A tavak partja, a természetvédelmi területen lévő fenyves erdő szépsége rengeteg embert vonz Budapestről és más településekről is. Az Ivacsi félsziget, ill. a Pamut-tó partján lévő terület számos közösségi, szabadidős esemény helyszíne. Erre a területre az emberek pihenni, piknikezni, horgászni, sportolni, sétálni járnak. A Pamut-tó lakossága példás módon igyekszik megőrizni a környék varázsát, fák, csodás virágok ültetésével, padok felszerelésével. 2

A térség szívébe elhelyezendő mobil átjátszó torony a táj szépségét drasztikus és helyrehozhatatlan mértékben rongálná. A megépítést követően a vonattal érkezők nem úgy jegyeznék majd meg az ivacsi vasútállomást, hogy „ahol a szép tavak vannak”, hanem a bűn ronda átjátszó toronyról.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ön eddig kényesen ügyelt arra, hogy a tavak térségében átlagon felüli rendezettség, tisztaság uralkodjon, és ha lehet, ez a városrész egyre szebbé váljon. Ez igaz a Város egyik legújabb részére, a Ligetekre is. Minden kezdeményezést, ami ezt szolgálta, támogatott, és ezért hálás Veresegyház minden lakója. Az esztétikum megóvása céljából sátrazási korlátozásokat is bevezetett a tóparton, mert – egyebek mellett – rongálja a látványt.

Hogyan lehet mindezek tükrében mégis az, hogy Ön támogatja a tornyoknak a tervezett helyen való megépítését? Bizonyára Ön sem gondol szépnek, esztétikusnak egy ilyen, tájba finoman szólva sem illő, vasból, betonból épített monstrumot. Nem lehetséges, hogy a sátrak kevésbé zavarják a szemet? A Ligetek térségében, mely egy lapos terület, a torony lenne a városrész azon pontja, amely önkéntelenül is az emberek szemét vonzaná, mindig keserűséggel eltöltve őket. Nyilván Polgármester Úr sem szeretné ezt.

A fenti két körülményről, így arról, hogy mi egészséges és mi káros, mi szép és mi ronda, lehetne egyébként teljesen meddő és értelmetlen vitát folytatni. Azt gondolom, hogy az érintett lakosok döntő többsége bizonyosan egyetért azzal, hogy a mobil átjátszó torony nem egészséges és esztétikus, ezért nem akarják annak a tervezett helyen, belterületi lakókörnyezetben való megépítését. Erről Polgármester Úr is meggyőződhetett a lakossági fórumon, és az egyre inkább erősödő ellenállás láttán. Van viszont egy, a tornyok megépítése elleni érvként felhozható harmadik szempont, melyről kár vitatkozni, mert az köztudomású tény. Ez pedig a mobil átjátszó torony ingatlanok árára gyakorolt értékcsökkentő hatása.

Engedje meg Polgármester Úr, hogy polgári peres jogászként, praktizáló ügyvédként a tornyok megépítésével kapcsolatban a következőkre is rámutassak.

Ténykérdés, hogy a magasfeszültség vezeték, rádió-, tv torony, szemét feldolgozó üzem, gyár, és más hasonló műtárgy közelében senki nem szeret élni. Ez adódik a fokozott zaj és/vagy bűz kibocsátásból, a szemet szúró látványból, ill. az egészségre gyakorolt káros hatásból. A mobil sugárzást átjátszó, 40 méteres torony pontosan a fenti kategóriába tartozik. A képlet egyszerű, és nincs szükség mély közgazdasági ismeretekre annak belátásához: a kereslet drasztikusan csökken az ilyen létesítmény közelében lévő ingatlanok iránt, ami az árakat lenyomja. Ugyanannak az ingatlannak az értéke a létesítmény megépítése után – az ingatlan konkrét elhelyezkedésétől és egyéb körülményektől függően – 5-40 %-ban csökkenhet.

Figyelembe véve az építkezésre kijelölt két helyszínt, a tornyok több tucat ingatlan nagymértékű (20-40 %), és további több tucat ingatlan kisebb mértékű (5-15 %) értékcsökkenését eredményezné.

Nem kívánok jogi okfejtésbe bocsátkozni, mert e levél célja nem ez. Annyit azonban rögzítek, hogy a tornyok lakott övezetben való megépítése egészen biztos, hogy a közeli ingatlanok tulajdonosai számára kárt okozna. E károk kapcsán a tulajdonosoknak – az eset jogi értékelésétől függően – kártérítési, ill. kártalanítási igénye támad, melyet a mobilszolgáltató céggel, illetőleg az Önkormányzattal szemben érvényesíthetnek. Valamennyi érintett által elszenvedett kár összegének pontos meghatározása szakértői feladat.

A kérdés tehát csak az, hogy pontosan mekkora kárt okozna az adott helyszínre tervezett beruházás, de a veresegyházi ingatlanok magas átlagáraira figyelemmel szerény becsléssel is százmilliós nagyságrendű összegről beszélhetünk. És ez csak a vagyoni kár.

Amennyiben szakértő útján igazolható, hogy a toronynak az egészségre káros hatása van, úgy az érintett lakosok nem vagyoni kártérítésre is jogosultak lehetnek.

A világhálón is számos jogeset hozzáférhető hasonló esetekről, melyeket érdemes áttanulmányozni.

Semmi kétség afelől, hogy amennyiben a tornyok a tervezett belterületi helyeken megépülnének, úgy az érintett lakosok, ingatlan tulajdonosok akár pertársaságot alkotva peres eljárást kezdeményeznének a fenti igényeik érvényesítésére, hiszen nem maradna más választásuk. Ha másért nem is, de e miatt semmiképpen sem áll a Város érdekében a tornyok lakott részen való megépítése.

A fenti három fő szemponttal szemben a tervezett beruházás mellett az szól, hogy állítólag javul a telekommunikáció színvonala, ami esetleg gyorsabb, szélesebb körű adatforgalmat eredményez. Ki kérte ezt? Hány embert érint ez? Hányan fordultak az Önkormányzathoz, hogy kérik az azzal kapcsolatos közbenjárást, hogy jobb legyen a mobil szolgáltatás? Kérdésként merül fel, hogy arányban van-e az, hogy rengeteg ember egészségét veszélyezteti, vagyonát csorbítja, életminőségét rongálják a tornyok, azzal, ami esetleg a megépítés mellett szól?

Nos, mivelhogy emberi egészséget is érint nem is lehet arányban, mint ahogy nincs is.

A két kijelölt helyszín különösen azért is sérelmes, mert egészen biztosra vehető, hogy lakott területen kívül is felépíthetőek lennének a tornyok a tőlük remélt eredmény csorbulása nélkül, és lehetne kompromisszumot hozni ezzel kapcsolatban. Hangsúlyozom, hogy sem a magam sem a fórumon jelenlévők többségének nem azzal van a gondja, hogy fejlesztés keretében mobil tornyok épülnének. Mindössze azt szeretnénk elérni, illetve kellő tisztelettel kérni a városvezetéstől, hogy a tornyokat külterületi vagy ipari, lakóházaktól és lehetőség szerint természetvédelmi területtől távol építsék meg.

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, szíveskedjen végiggondolni még egyszer, hogy szüksége van-e a Városnak arra, hogy a közvetlenül érintett polgárok akaratával szembemenve, egészségüket veszélyeztetve, nekik kárt okozva, a két térség szépségét rongálva, közfelháborodást keltve, peres eljárást generálva megépüljön a két torony a tervezett helyen? Biztosra vehető és ez a lakossági fórumból, valamint a sok száz aláírásból is kiderül, hogy ha a tervezett helyen megépülnek a tornyok, az érintett lakók nem fogják annyiban hagyni az ügyet és ez nem szolgálhatja a Város érdekét.

Sajnálatos, hogy a fórumnak egyes, a tornyok megépítését támogató személyek számára az volt csupán a hozadéka, hogy nem megfelelő stílusban, érzelmeket nem türtőztetve adtak hangot a tiltakozók nem tetszésüknek. Ennek megfelelően a protestálókat és a felszólalókat a becsület csorbítására alkalmas módon kritizáló írás is megjelent. Mindez azért különösen sajnálatos, mert éppen a lényeg vész el: ki-ki a maga módján, néhol valóban érzelmektől túlfűtve fejezte ki nemtetszését, de senkiben nem volt bántó, fenyegető vagy bármely rossz 4

szándék, csupán annak kívánt hangot adni, hogy nem kívánja a tornyokat ott, ahová tervezi az Önkormányzat, ill. félti a Város és a saját érdekeit. Sokkal inkább azt kellene meglátni, hogy hány emberben és milyen indulatokat, érzelmeket vált ki e kérdés, mint személyeskedve az egybegyűlteket kritizálni, és szavaikat kiforgatni.

Tisztelettel kérem Önt, hogy amennyiben valóban nagy szüksége van a városnak a tornyokra, úgy kérem, hogy kompromisszumos megoldásként a Képviselő testület előtt is támogassa a tornyoknak külterületen, lakóházaktól legkevesebb 1500 m-es távolságban történő elhelyezését. Ezzel érzésem szerint mindenki egyet értene, és megnyugtatóan megoldódna a kérdés.

A magam részéről biztos vagyok abban, hogy sikerül megtalálni a helyes megoldást és nem kell majd szeretett Városunknak elszenvednie mindazt, amit a két torony tervezett helyszíneken való megépítése idézne elő. Amennyiben bármiben segíteni tudom az ügyet, állok rendelkezésre.

Köszönöm a munkáját, és hogy figyelmet szentelt levelemre, bízva belátásában és abban, hogy a fentiek meggyőzik Önt,

Kiváló tisztelettel

dr. Holzmann Olivér