Miért nem rakjuk a mikrohullámú sütőbe a fejünket?

 

Az egyszeri ember válasza az, hogy mert meleg, a művelt emberé az, hogy mert a sugárzás ártalmas. Kétségkívül az adótorony nem okoz melegséget, ezért sok egyszeri válasz születik a telepítés helyének elfogadására. Sok cinikus képviselői válasz is, akiket azért nem érdekel, mert ők szerencsére elég távol laknak, és sok demokráciát nem értő válasz is, akiket nem érdekel mások ingatlanjának értékvesztése, jogos vagy jogtalan aggodalmuk, kéréseik, elvárásaik.

A demokrácia ugyanis az emberek védelméről szól a hatalommal szemben. Ez a hatalom lehet gazdasági, és lehet politikai. Amennyiben Veresegyházon nem az emberek érdekében születnek meg a döntések, hanem egy cég érdekei alapján, akkor a képviselők nem tudni mit szolgálnak, de hogy nem azt, amire ígéretüket tették, az biztos. A jelentős változtatási szándékot kötelességük egyeztetni.

A területrendezési módosítások olyan százalékot értek el, hogy azok már szükségessé tennék a lakossági fórumok összehívását. Bizonyára egy sor átminősített terület lakossági támogatást is kapna, tehát csak annyit állítunk, hogy a mennyisége a módosításoknak nem mehet végbe lakossági meghallgatás és tájékoztatás nélkül. Ezek közül azonban borítékolható az adótornyok elhelyezésével szembeni tiltakozás. Kifogásoljuk a főépítész hozzájárulását is, akinek át kellett volna nézni, hol lehetne alkalmasabb helyet találni.

Amennyiben a lakosok hite meginog az önkormányzatban, javasoljuk a tiltakozás eljuttatását az adótornyot megépíteni kívánó céghez. (Nem lehetetlen, hogy mint mi a BD idejében, több megértésre találnának a vállalatnál, mint Veresegyház politikusainál.)

Nyílt levélben hívjuk fel az önkormányzat figyelmét arra, hogy az egyesületünk olyan helyet tart elfogadhatónak az adótorony létesítésére, amelyik kellő távolságot tart a lakosoktól, ahol a legközelebbi lakosok nem sűrű, kisgyerekes övezetek stb. Józan, ezt a szempontot is figyelembevevő helykiválasztást kérünk, és a jelenlegit rossz választásnak tartjuk.

A témához ajánljuk még Tatár Sándor 2013. okt. 29-én közzétett írását itt.