Közvélemény-kutatási jelentés a korrupcióról

Megjelent a Transparency International jelentése. A reakciók vegyesek. A baloldali média hülledezik, és elsősorban a hazai állampllgárok passzivitásán ütközik meg. Nem taljesen jogos ez a megütközés, ha azt nézzzük, nálunk valóban nagyok a bejelentés költségei. Ld. pl. itt.

A kormányzati kommunikáció azt emeli ki, hogy javult a megítélés a korábbi felmérésekhez képest. Ld. itt.