Önkényeskedés természetvédelemmel, demokráciával – A veresi a sárga zsák

Március 7-én tényként közlik egy tájékoztató levélben azt, amiről csak még ez után fog dönteni a testület. Honnan tudják a levél írói, hogy miként dönt a testület, ha Veresegyházon demokrácia van? Vagy ha tudják, hogy úgy is megszavazzák, minek a testületet? Miért tartjuk el közpénzből ezt a mindenki számára megalázó működést, ezt a látszatdemokráciát? De kanyarodjunk most át a konkrét ügyre, a lakossági panaszra, mert sokaknak nem tetszik a szolgáltatási díjak emelése.

A keddi képviselő-testületi ülés témája közt szerepel a polgármester előterjesztése:

Tárgy: a települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2005.(VI.01.) sz. rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Szükségessé vált hulladékszállítási rendeletünk módosítása egy pontban: a korábban ingyenesen beszerezhető, szelektív, csomagolási  hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga zsákokért 2013. április 1-től kezdődően térítési díjat kell fizetni, darabonként 40 Ft-ot.

Miután a zsákok beszerzési ára 2013-tól megnőtt, 35.- Ft/db lett ˙(éves szinten ez a költség milliós nagyságrendű a GAMESZ számára), a jelentős  emelkedést a hulladékszállítás bevétele nem bírja el, ezért kérjük a lakosság hozzájárulását.

Kérem a tisztelt veresegyháziakat, hogy aki teheti, a jövőben vásárolja meg a zsákokat a GAMESZ-nál vagy az Innovációs Központ recepcióján!

Őszintén remélem, hogy a szelektív hulladékgyűjtés iránti igény nem fog az ingyenes zsák megszűnte miatt csökkenni, és a lakosság megérti a nehéz gazdasági helyzet által kikényszerített lépésünket!

Kérem a tisztelt képviselő-testülettől a rendelet módosítás elfogadását!

Veresegyház, 2013. február 27.

Pásztor Béla

polgármester

Arról van tehát szó, hogy április 1-jétől fizetni kell az eddig ingyenes „sárgazsákért”. Fizetni kell azért a szolgáltatásért, amely a környezettudatos szemléletet óhajtotta elterjeszteni, amely a lakosokat a szelektív hulladékgyűjtésre ösztökélte – a mostani előterjesztés tudatában – minden bizonnyal eddig sikerrel. Az ÉVE tagjai meg fogják venni a zsákot, mert fontos számukra a szelektív gyűjtés, de mindenki meg fogja venni? – S van azért itt más probléma is, mint pusztán a hatásvizsgálat hiánya:

–     Mindenekelőtt nyilvános közbeszerzést kell kiírni a sárga zsákok beszerzésére, ne legyen az ár kiszolgáltatva egyetlen (favorizált?) vállalkozó kénye-kedvének. Új beszerzési forrás keresése már csak azért is indokolt lehet, mert a korábbiakban is gyakran volt példa rá, hogy hetekig nem lehetett a zsákokhoz hozzájutni, a tájékoztatás szerint a beszállító hibájából. (Ha a tájékoztatás hazugság volt, ezt ne rajtunk kérje számon a szolgáltató.)

–     Nem értjük, ha eddig pl. a vélhetően 30 forintos beszerzési költséget tudta teljes egészében finanszírozni a GAMESZ az egyébként igen magas szemétszállítási díjból, akkor a mostani kb. 35 forintos beszerzési költségért milyen alapon kér zsákonként 40 forintot? (Ezt nem lehet mással magyarázni, mint a felelőtlen gazdálkodás miatti bevételi kényszerrel.)

–     Átgondolta-e valaki képviselőink közül, hogy mennyivel fog nőni a fizetőssé tétellel az elszállított szemét mennyisége, és mennyivel több lesz az emiatt fizetendő lerakási díj, valamint mennyivel nőhet az itt-ott utcán, erdőszélen, útmentén eldobált szemét mennyisége (az elégetést nem is merjük feltételezni…), és mindez mekkora erkölcsi kárt okoz?

Azon a részünkről nem bizonyítható, de alighanem életszerűen felmerülő tényen, hogy bizony a sárga zsákot sokan nem a szelektív hulladékgyűjtés eszközének, hanem holmi ingyenes tárolóeszköznek tekintik, és így pazarolják a közösség vagyonát, lehet segíteni. Az ÉVE e problémára javaslatot fogalmaz meg:

Ha sokan a sárga zsákot nem rendeltetésszerűen használják, az azért lehet így, mert bár ki kell tölteni az átvételt igazoló ívet, nem ellenőrizhető, hogy a felvett zsákokat leadják-e szelektív hulladékkal megtöltve, vagy egyéb saját célra használják fel.

Az elszállítás alkalmával a szállítók adjanak az ingatlan tulajdonosának/bérlőjének INGYENESEN annyi zsákot, amennyit onnan szelektív hulladékkal megtöltve elszállítottak. Mivel nem törékeny vagy romló dologról van szó, a zsák akár beadható a kerítésen is, ha a lakók nincsenek otthon. (Tanácsot adtunk már a korábbiakban a zsákok tartalmára vonatkozó rendteremtésre is, nyugati példát hozva, ahol névvel látják el a zsákokat.)

Ez az első olvasatban kissé érthetetlennek tűnő mostani javaslatunk a következőket szolgálja:

–         1 elősegíti, hogy fennmaradjon az eddigi ingyenes megoldás, ne jelentsen többlet terhet a szelektíven gyűjtőknek;

–         2. ezáltal sikerül megőrizni az eddig szelektíven gyűjtők jó szokását;

–         3. éppen annyi zsák marad a lakónál, amennyi a havi szelektív szemetének összegyűjtéséhez szükséges (ha kell még, természetesen vásárolhat, de azt is csak egy alkalommal kell);

–         4. a zsákok így csak és kizárólag a szelektív hulladék elszállítását szolgálják, aki nem arra akarja használni, továbbra is megteheti, de fizessen értük normál árat;

–         5. mivel CSAK a szelektív hulladékgyűjtők zsákja lesz ingyenes, nyilvánvalóan a korábbiaknál kevesebb zsák fog fogyni, ami a beszerzési ár emelése ellenére várhatóan jelentős megtakarítást fog eredményezni a GAMESZ-nek és az Önkormányzatnak;

–         6. a megoldással kiszűrhetők a „potyázó sárgazsák-fogyasztók”,  azaz a sárgazsák végre tényleg azt a célt fogja szolgálni, amire kitalálták.

Úgy gondoljuk, hogy e javaslatunk nemcsak a lakók, hanem az Önkormányzat és a GAMESZ  számára is megfelelő megoldást jelent, és ezáltal a képviselők sem hergelik tovább a lakosságot a további áremelési javaslataikkal és ötleteikkel.

Szeretnénk arra is rávilágítani, hogy a T. Képviselők átgondoltság és saját helyeslésük nélkül is a polgármester belekényszerít egy lakossági sarcolásba. Ugyanis a lakosok megtehetnék azt, hogy kb. 15 ft-ért a piacon hasonló nagyságú zsákot vásárolnak, és ebbe rakják ki a szelektív hulladékot, de nem, csak a sárga zsák elfogadható, és csak annyiért, amennyit Önök meghatároznak. De milyen alapon?

Támasszuk alá érvelésünket egy kis számítással is, mivel az előterjesztés alapján nem gondoljuk, hogy a beterjesztő utánaszámolt volna a szelektív gyűjtést szolgáló sárgazsák-fogyasztásnak.

Van Veresegyházon kb. 6500 háztartás. Mindegyik havonta kitesz 2 zsák szelektív hulladékot. (Sokan egyáltalán nem foglalkoznak ilyennel, mások a hulladékszigetekre viszik ki a szelektíven gyűjtött hulladékot, tehát az átlag kettő alighanem túlzás, de hipotézisként szerintünk elfogadható.)

A szükséges zsákszám ilyen feltételekkel évente (12 hó): 6500*2*12, azaz 156 ezer db.

Ha 5 forintos áremeléssel számolunk, az azt jelenti, hogy mintegy 800 ezer forintos plusz költség miatt terhelnének képviselőink a lakosokra – fenti darabszám alapján, a tervezett 40 forintjával számlálva – összesen mintegy 6,2 millió forintot.

Mindezt úgy, hogy a szemétszállítási díj a plafonon van, a kommunális (és egyéb helyi) adó szintén, a víz- és csatornadíj a régióban az egyik legmagasabb.

Tisztelt képviselő hölgyek és urak, ugye, hogy ezt így együtt még nem gondolták át. És akkor térjünk vissza az elejére. Hogy is van az, hogy előbb jönnek ki a papírok, és csak az után lesz erről szavazás? – Engedik, hogy bábok legyenek? Egy kicsit sem háborodnak fel ezen? Szégyellni sem szégyellik magukat emiatt? – Mert mi bizony pironkodunk.