ÁSZ jelentésre választ kell adni

Nagyon úgy tűnik, közgadasághoz kicsit is értő, és eddig az önkormáyzatnak dolgozóknak most el kell kezdenie szakmai alapon gondolkodni, vagy ha nekik nem megy, új embereket kell megbízni. Amúgy abban nem bízunk, hogyha Pásztor Béla tartja a kezében a város gazdasági irányítását abból bármi jó kisülhet, bár a határozati javaslat felelőseként – ld. alább – a polgármester saját magát jelölte.

Határozati javaslat:

1. Veresegyház Város Képviselő-testülete jóváhagyja az ÁSZ V-3112-040/2012. sz. vizsgálati jelentésében foglalt megállapításaihoz kapcsolódó mellékelt intézkedési tervet.

2. Az intézkedési tervet az ÁSZ részére meg kell küldeni.

Határidő:

az 1.) pont tekintetében: azonnal

a 2.) pont tekintetében: 2012. május 23.

Felelős: Pásztor Béla polgármester