Szakszervezetek + civilek

 

Nincs még elemzés a jelenségről. Amint találunk, vagy mi magunk elő állunk egy ilyennel, feltöltődik ez a rovat. Kérdésünk azonban már számtalan akad.

Például, hogy Gaskó és néhány más szakszervezet nem a legrosszabb ütemérzékkel egyezett meg a kormánnyal? – Hiszen legalábbis ezt támasztják alá az utcai hangulat. (Ld. videot itt.) Miközben egyre jobban körvonalazódnak a tüntetők elvárásai, néhány szakszervezet egy hosszú út végére ért, melyben a koncepció az lehetett, hogy olyan túlerővel rendelkezik a kormányzat, hogy nincs értelme fejjel menni a falnak.

Egyre gyakoribbak a civilek és a szakszervezetek összefonódó tüntetések ld. itt. Ennyi a tény, de hogy a szakszervezetek alakulnak-e át civillé, mint a bohócforradalomból kinövő jelenségek, vagy a civilek fogadják el a szakszervezetek profibb szervezőkészségét, még nem világos. Lehet a szakszervezetek közül szakadnak most el a szocialista politikai összefonódásoktól, és válnak valódi érdekvédőkké. Lehet a szakszervezetek épp legitimitássuk megerősítése végett keresik a civilek kegyét, lehet teljesen azonos érdekek miatt találnak egymásra. Lehet, a szimbiózisban a szakszervezetek nyers, és a civilek intellektuális hangja ugyan disszonánsan szól, de együtt szól.

Lehet a szakszervezetek közt (Ld. Gaskó megállapodását) teljesen eltérő stratégiák alakulnak ki, mely miatt nem is beszélhetünk szakszervezetek és civilek összefogásáról. Lehet a civilek mobilizációja is kifullad, de lehet, hogy a társadalmi és politikai feszültségek alatt a nyomás a tövábbiakban is összetart civileket, szakszervezeteket, s ebbe még becsatlakozhatnak parlamenti ellenzéki pártok is.

Egyszóval kérdés megannyi volna már, melyről érdemes volna gondolkodni.