A 2011 nov. 22-i testületi ülés előkommentárral

 

November 16-i keltezéssel 21-én jelent meg az önkormányzat honlapján a 22-i testületi ülésre szóló meghívó. A törvényi előírások szerint 16-án kellett volna a honlapon is megjelennie nem csak a meghívónak, hanem az összes előterjesztésnek is. Ha egy kicsit is fontos volna a helyi demokratikus működés elősegítése az önkormányzatiság szellemiségének megfelelően, és ezzel együtt a helyi lakosság véleménye, akkor ez korábban is történhetne. Ezzel szemben a törvényi előírások nem teljesülnek, de meg van ez csúfolva technikai visszadatálással – jelezve, hogy itt mindent lehet. Ez a helyi hatalomgyakorlás működési mechanizmusa, amelyben leginkább a polgármester, de minden választott képviselő is felelős. Ez is azon visszaélések közé tartozik, amely mellett soha nem mehetünk el szó nélkül.

 

Jogszabály kötelezi a polgármestert arra is, hogy minden testületi ülésen beszámoljon az előző óta eltelt fontosabb önkormányzatot érintő történésekről. Ennek a kötelességének évtizedek óta nem tesz eleget. Kivételesen azonban most megtöri ezt a hagyományt, mert „Beszámoló a két ülés között történt eseményekről” címmel az elmúlt három hónapra összefoglalót kaptunk. Ebben felsorolásszerűen szerepelnek az eseménynek, de tartalmi ismertetés nélkül. Csak az oktatási intézményekbe beiratkozott gyerekek létszáma tekintetében találhatunk lényegi információt, aminek az oka egyszerűen az, hogy a polgármester feladatát a közoktatási referens látta el. A felsorolásból megtudjuk még, hogy az Állami Számvevőszék szakmai ellenőrzést tart a Pénzügyi Irodán. Vajon ennek eredményéről mit fogunk megtudni? Olvashatjuk-e majd a Számvevőszék jelentését, ahogy más önkormányzat honlapján ez megszokott.

 

Most nézzük, hogy milyen előterjesztések vonatkozásában nem keres kapcsolatot az önkormányzat a helyi civil közösséggel!

 

Szám szerint 9 napirendi pontban díjak és adók emelése

Szennyvíz- csatorna díjainak emelése

Lakossági fogyasztóknál:          371 Ft/m3 + ÁFA

Gazdálkodóknál:                      481 Ft/m3 + ÁFA

Itt érdemes megjegyezni, hogy a már kiépült szennyvízhálózat létesítésének és működtetésének költségei magasak a szerencsétlenül megválasztott elhelyezése miatt, hiszen nem a vízgyűjtőterület legalacsonyabb pontjára helyezték, így átemelőknek kell oda juttatni a szennyvizet. A szennyvíztisztító nem a terveknek megfelelően épült. A túlterhelése következtében létrejövő környezetterhelés miatt az önkormányzatnak fizetnie kell a büntetéseket, valamint a Szada számára elmaradt csatornaépítés bírósági ítélettel megállapított 300 milliós tartozását. Már 10 éve telepíteni kellett volna azt a – két éve ültetett egyébként sikertörténetnek beállított – 22 hektár papírnyárt, amely azonban nem egy ligetes, szabadidő eltöltésére szolgáló erdő, hanem a tisztító-műhez tartozó, a lakosság elől elzárt üzemi terület, s ennek halogatása miatt is sok büntetést fizetett a város.

A szennyvíztisztító 4 milliárdos korszerűsítésére a legdrágább technológiát részesítették előnyben, melynek csak az önrésze 800 millió Ft, s azt a csatornadíjban áthárítják a lakosságra.

Ugyanakkor Oroszlányban, ahol már működik egy olyan szennyvíztisztító, amit Veresegyház még mindig csak tervez, ott 293 Ft/m3 a lakossági fogyasztóknak a díj.

Telekadó emelése

A telekadó mértéke a jelenlegi 150 Ft/m2/év helyett 200 Ft/m2/év lesz.

Térítési díjak emelése

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás módosítása

Piac helyfoglalási díjtételek emelése

Közterület-használati díjak emelése

Reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó díjemelés

A díjemelés 10%-os lesz.

Persze a polgármester választási plakátjai esetére más módon támogatásra lehet számítani, mint ahogy ez egy éve is történt. Ugyanakkor minden civil ellenzéki plakátot azonnal el kell távolítani, ahogy az a BÉLAVÁROS.HU esetén volt.

Idegenforgalmi adó emelése

Az idegenforgalmi adó 2011-ben 300 Ft/fő/vendégéjszaka volt, amit most 100 Ft-tal emelnek.

Az idegenforgalom az utóbbi években jelentősen visszaesett az önkormányzat politikája miatt. A medveotthonhoz látogatókat nem tudjuk itt tartani. Az éves bevétel nem éri el az 1 millió Ft-ot.

Tényleg az a cél hogy ne legyen idegenforgalom?

 

Önkormányzati ingatlan értékesítése

Nettó 6.000 Ft/nm áron 2.000 nm-t ad el az önkormányzat, de a vevő csak a vételár 20%-át fizeti, a többire 3 éves részletfizetési kedvezményt kap 12%.os kamattal. (Az önkormányzat 22%-os piaci kamatot fizet több mint 1 milliárd Ft hitel után, ami a rossz pénzügyi gazdálkodása miatt halmozódik fel folyamatosan.)

A kedvezményezett vevő a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft, amely több önkormányzati projektet is megkapott már, és amiket – becsületükre legyen szólva – rendben el is végzett. Bizonyára lenne más veresi vállalkozás is, amely erre képes volna, – különösen, ha kedvezményeket is kapna.

 

Ligetek városrész csapadék csatornázása

Szerződő felek kiválasztásáról szóló döntés zárt ülés keretében lesz tárgyalva.

 

Önkormányzati mezőgazdasági területek bérleti díjának emelése

Az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek mezőgazdasági célú hasznosítására hosszú idő óta 200-500 Ft/ha/év közötti áron kötöttek éves földbérleti szerződéseket a polgármesterre átruházott jogkör szerint.

A földbérleti szerződések száma jelenleg 32 db, ami összesen kb. 200 ha területet tesz ki, és az ebből származó bevétel 60.000 Ft/év. 2012. január 1-jétől 1.000 Ft/ha/év összegben állapítják meg a díjat. Így kb. 180 ezer Ft-ra fog felmenni ez a bevételi tétel.

Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy 1 nm mezőgazdasági célú földterületért az önkormányzat 300 Ft-ot szokott felajánlani, hogy vagyonát gyarapítsa, amit majd később átminősít és 4-9 ezer Ft-ért értékesíteni próbál. (A „szerencsések” ezen összeg alatt is megkaphatják már, hogy haszonnal túladjanak rajta, vagy ha ez nem sikerül, akkor az önkormányzat visszavásárolja – nem egy esetben – tízszeres áron.) Tehát a 300 Ft/nm ár 3 millió Ft/ha árnak felel meg, amelynek bérleti díja messze nem éri el évente ennek ezrelékét sem. Ezzel szemben a piacon az éves bérleti díj a bérbe adott ingatlan 10%-a körül szokott lenni, mint ahogy a Béla-palota üzlethelyiségeinek kiadásánál is látható. Feltehetően ennek az anomáliának a feloldására olvashatunk az előterjesztésben arról, hogy így legalább nem az önkormányzatnak kell a parlagfüvet kaszálnia ezen területekről, és így milyen jó. (Egyesületünket azonban megakadályozta Pásztor Béla abban, hogy a Kis-réten parlagfüvet kaszáljunk, mondván, hogy „Ne foglalkozzanak politikával”. Igaz, azt a területet tönkretetetette sitt lerakatásával, amelyben személyes felelősségét egyértelműen beismerni volt kénytelen, így annak bérbeadása mezőgazdasági célra már ellehetetlenült.)

 

A Tavirózsa Tanösvény gondozása

A tanösvény szakmai működtetője a Tavirózsa Egyesület, karbantartója pedig a GAMESZ lesz, melyre a testület a 2012. évi költségvetésében 50.000 Ft-ot biztosít, amely összeg nagyságában bizonyára a környezetvédelem fontossága van kifejezve.