Képmutató SZOVE – mit is szolgál?

November 29-én lett felrakva Veresegyház honlapjára a 30-án de. 10 órára szóló rendkívüli testületi ülésre a meghívó. Így mire Ön ezt olvassa, már feltehetőleg a testület túl van a döntéseken. Ha az élet megköveteli, akkor sürgősséggel 24 órán belül is össze lehet hívni rendkívüli testületi ülést. Így módosították előzőleg az SZMSZ-t. Valóban, az előre kiszámíthatatlan és halaszthatatlan ügyek megkövetelhetik ezt a módosítást. Így előfordulhat az is, – mint most, – hogy az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok kapcsolódó üléseire a meghívó később kerül fel a honlapra, mint ahogy elkezdődnek. De hogy valóban előre kiszámíthatatlan és halaszthatatlan ügyek kényszerítették ezt most ki, azt ítélje meg Ön.

A meghívó szerinti 24 napirendi pontból 4-nek az előterjesztése csak az ülés napján lett feltéve a honlapra. A napirendi pontokról:

1.) A Misszió Eü. Kp. Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonában lévő Misszió- Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. értékesítésére – az előterjesztés szerint – engedélyt ad az önkormányzat, de nem derül ki, hogy kinek akarja eladni az igazgatója Jobban Eszter, csak az, hogy 226 millióért, és hogy gazdaságilag szükség van erre a bevételre, mert tartozásait kell kiegyenlítenie.

2.) A 2010-es költségvetést kénytelenek módosítani, mégpedig úgy, hogy a – korábban meghatározott – likvidhitel állományt 600 millióról 900 millióra növeljék, amelyből 600 millió 22%-os kamattal, míg a további 300 millió 20%-os kamattal vehető fel. Továbbá a bérhitelkeretet 100 millióra növelnék. (Ez a kényszerű változtatás nyilván azt jelenti, hogy Pásztor Béla a hiteleket már felvette, és most utólag hozzájárulnak. Ugye milyen stabil az önkormányzat gazdaságilag?)

3.) Városközpont fejlesztési projektjéhez – a MOL-kút mögött – ingatlan vásárlása 81 millióért.

4.) Sportkör öltözője külső falának 10 cm-es hungarocell-dryvit-tal való hőszigetelése 2 millió Ft-ért.

5.) Sport utcában ipari ingatlanból területrész értékesítése 14 millióért.

6.) Az Idősek Otthonában a felújítási költségekhez 1,4 millió Ft-tal való hozzájárulás.

7.) A Kéz a Kézben Óvoda karbantartói státuszainak áthelyezése

8.) Szabóné Tolnai Ildikó képviselő kieső jövedelmének megtérítése az Ötv. 20.§-a alapján. Erre a miatt van szükség, mert a képviselőtestületi ülések délelőtt 10 órakor kezdődnek, és ezért ilyen alkalmakkor az önkormányzatnak kell fizetnie 31 ezer Ft bruttó bért.

9.) Veresegyház Rendőrőrs megbízott parancsnokának Gergely János r. főhadnagy 2011. január 1-től való kinevezésének jóváhagyása.

10.) A közmeghallgatás időpontjának kitűzése december 16-án csütörtök 18 órára a Váci Mihály Művelődési Házban.

11.) Az Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány támogatása 1.565 ezer Ft-tal.

12.) A 2011. évi csatorna szolgáltatási díj meghatározása lakossági fogyasztóknál 355 Ft/m3 + ÁFA, míg Gazdálkodók esetén 460 Ft/m3 + ÁFA.

13.) Mester utcában ipari ingatlanból területrész értékesítése a SWAY Sporttánc Egyesület részére tánccsarnok céljára 11 millióért.14-24.) 11 db (együtt 4 ha) felajánlott földterület megvétele összesen 24 millióért.

Véleményünk szerint a napirendi pontok közül egyik sem minősíthető előre tervezhetetlen és halaszthatatlan ügynek. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy a képviselőtestület többségét adó Szolgálattal Veresegyházért Egyesület (SZOVE) Pásztor Béla polgármester vezényletével a nyilvánosság és annak demokratikus ellenőrzési funkciójának visszaszorításával törekszik döntéseit meghozni. Úgy rendelkeztek, hogy az ülések munkanapokon délelőtt legyenek, hogy a civilek ne vehessenek rajta részt, az információkhoz ne tudjanak időben hozzájutni, hogy véleményüket ne is tehessék meg időben. Ezért inkább fizetnek Szabóné Tolnai Ildikó képviselőnek testületi ülésenként 31 ezer Ft bruttó bért. Hiszen gazdag városról van szó a polgármester szerint. A képviselők pedig a döntéshozatalhoz alaposan fel tudnak készülni 24 órán belül is, feltéve hogy csak a bólogatás a feladatuk. Mit is szolgál a SZOVE?

A közmeghallgatás időpontjának csütörtökre való kitűzésénél is jobb volna egy pénteki alkalom, mikor az érdeklődőknek másnap nem kell munkába sietniük. De hát ne akarjanak sok kérdést feltenni, mert minden rendben van. Pásztor Béla majd elhúzza az időt anekdotákkal tűzdelt hosszas beszámolójával, utána meg siessen a nép haza. Van akik képviselik őket.