Beszámoló a Déziből – A Fidesz polgármester jelöltje

Ezúttal négy szögletes asztal összetolásával készült el a kerekasztal, amit a társaság körbeült. A nyíílt öszejövetelen kellemes meglepetést okoztak az MSZP helyi vezetői, akik szintén eljöttek.

Megtudtuk, hogy Horváth Ernő 1961-ben született Pápán. Első diplomáját Miskolcon szerezte kohómérnökként. Ezt követően az alumínium iparban dolgozott, ahol a fizikai munkától a vezető szintig bejárta az élet iskoláját. Második végzettségét a Külkereskedelmi Főiskolán szerezte, mint közgazdász. Az iparban kitanulta és eredményesen alkalmazta az úgynevezett „hedgelés” technikáját, ami nem más, mint egy árutőzsdei művelet, melynek segítségével védekezni lehet a termelés eredményét veszélyeztető színesfém-áringadozással szemben. Eddigi élete során több helyen és feladatkörben dolgozott: csinált költségvetés-tervezést, volt controller, vagyonmérleget állított össze a Fővárosi Önkormányzatnál, és biztosító intézetnél munkaszervezési tevékenységet látott el.

Mérnökként kedvenc területe az alternatív erőforrások témaköre. (Ez számunkra különösen jól jöhet még, ha a termálvíz fűtési célú felhasználására volna nagyobb – lakosságot is érintő – fejlesztés.) Először ebben a témában kapcsolódott – 2000 körül – a FIDESZ-hez azzal, hogy ő írta a pártprogram idevágó koncepcióját.

5 éve lakik Veresegyházon. Először tulajdonképpen csak a véletlen folytán kapott megbízást a veresi önkormányzattól az Átrium üzletház – már kb. 10 éve zavaros – pénzügyeinek rendbetételére, amit sikeresen megoldott. Ezt követően – már lassan egy éve – a GAMESZ igazgatójának nevezte ki a testület. A helyi FIDESZ alapszerv – ÉVE szerint – zűrös átalakulásából kimaradt, mert Budapestről csak később jelentkezett át a csoportba. Végül pedig, mint tudjuk, polgármesterként indítják.

Horváth Ernő személyében egy szimpatikus szerény embert ismertünk meg.

A várossal kapcsolatos terveiről beszélgetve mentegetőzött, hogy részletes program még nincs, de sorolta az ötleteket, amivel a város működése és az erőforrásaival való gazdálkodás racionalizálható. Véleménye szerint a turizmus és a termálvízzel összefüggő fejlesztések fontosnak. Szerinte ipar már van elég Veresegyházon, de azért nem ellensége az iparnak.

Egyetértés mutatkozott abban, hogy a túlságosan intenzív telekértékesítés miatt az infrastruktúra nem tudott lépést tartani a lakosság növekedésével, így ezért a betelepülést a továbbiakban nem kell erőltetni, de azért zárlatot sem kell elrendelni. Az elmaradt infrastrukturális fejlesztéseket pótolni, a megkezdett beruházásokat folytatni kell, de az első feladat az önkormányzat súlyos pénzügyi helyzetének stabilizálása.

Arra a kérdésünkre, hogy miben változtatna a legnagyobb mértékben a jelenlegi polgármesterhez viszonyítva, azt mondta, hogy nem politizálni akar, hanem a város ügyeit szakmailag rendbe tenni, működtetésében másféle módszertant alkalmazni. Kerülte a sarkos megfogalmazásokat, de azt állította, hogy „a város nagysága már meghaladja azt a méretet, ahol a kézi vezérlés eredményes lehet”. Pásztor Bélával való viszonyát korrektnek nevezte, és azt gondolja, hogy ez majd az önkormányzati választási kampányban is így marad, távol áll tőle és a helyi FIDESZ alapszervtől a sárdobálás.

A beszélgetés végén Horváth Ernővel és a jelenlevő MSZP két vezetőjével egyetérttettünk abban, hogy Veresegyház helyzete súlyos. Bár minden pártnak érdeke, hogy önálló arculattal jelenjék meg, helyi szinten kicsinyesség nincsen. Jó ötleteket hajlamosak elfogadni egymástól a pártok a lakosság érdekében. A csőd elkerülése elemi érdek. Az ÉVE és a Fidesz között újra felmerült a programegyeztetés fontosága is, melyet Horváth Ernő újabb találkozókkal, az ÉVE pedig már inkább írott anyagok készítésével tartott megvalósíthatónak.