ÉVE átvilágítás Veresegyházon – 3. rész

Pénzügyi fegyelem, költségvetési szigor

A törvényi előírások szerint a költségvetési előirányzatokat módosítani kell mielőtt a testület egy határozattal újabb kötelezettségvállalást tesz. Az alapszabály az, hogy először a bevételt kell megteremteni, illetve reálisan betervezni a költségvetésbe, majd ehhez kell igazítani a kiadási előirányzatot. Ezt szegi meg szinte mindig a polgármester, amikor újabb és újabb – egyébként kívánatos célokat szolgáló – kiadásokról szavaztatja a képviselőket.

Miért vállal az önkormányzat kötelezettséget költségvetési előirányzat módosítása nélkül és fedezet hiányában?

Összesen hány Ft kötelezettségeket vállalt az önkormányzat a következő évekre?

Mennyit tesz ki az önkormányzat kifizetetlen számlái, és ebből mennyi az esedékességen túli?

Költségvetés állapotáról szóló beszámoló elmaradása

A testület a költségvetést a pénzügyi teljesítés kéthavi beszámoló kötelezettsége feltételével fogadta el, ami nem került megfelelően rögzítésre, és a polgármester ennek nem is tett eleget.

Gyakori, hogy szövegszerű határozati javaslat híján születnek határozatok, sőt rendeletek.

Miért vannak ilyen eljárási hibák?