Metróépítésből itt a sitt!

Csibaj utcai lakó kérdése: Milyen javaslattal szolgált Tatár Sándor arra vonatkozóan, hogy a Csonkás fölé hordott sittet és a tönkretett területet rekultiválják? Miért van az, hogy Tatár képviselő mindig csak kritizál és támad? (187-195 perc)

Tatár Sándor válasza: Egységes szavazatok is vannak a polgármester előterjesztéseire, tehát nem igaz az, hogy mindig csak támadok. Ha viszont törvénytelenséget tapasztalok épp az a képviselői kötelességem, hogy akár fel is jelentsek. Nem a bizottságom hozza a döntést a rekultivációról, hanem a hatóság.

ÉVE észrevétel: A lakos érvei nem voltak logikusak, egyszerre volt problémája, hogy Tatár Sándor jogi eszközöket is bevet a környezetvédelem érdekében, hogy „nincs soha egy jó szava”, meg az is, hogy nem lép fel elég határozottan a csonkási környezetszennyezéssel szemben.

A Csonkás fölötti sittlerakás egyik neuralgikus pontja a felelősség. Maga a hatóság is várja/várta a testületi állásfoglalást, melyet eddig csak Tatár Sándor javasolt, Szabó Edina pedig azt természetesnek tartván, hogy a metroinert-hulladék lerakásának megrendelése nem az önkormányzattól, hanem a polgármester szóbeli kérésére történt, fölöslegesnek ítélt. A többiek pedig fel sem vetették a felelőskeresés kérdését.

A hatóság egyébként a rekultivációt elrendelte, ám azt az érintett vállalkozó irányába tette, nem pedig az önkormányzat felé, így ha nem történik semmi elvileg mindenki széttárhatja a kezét.

Ez a gyenge állam problémája, ami mellesleg a szélsőséges politikai szervezetek felé hajtja a szavazókat Bár észrevételünkben nem szeretnénk összekötni a helyi gátlástalanságokat és a nagypolitikai átalakulásokat, ennyit felvillantani mégis tanulságosnak látszik.

 

A képek 2009 július 8-án készültek. A háttérben látható a GE, a kép közepén az a humuszrdomb, amelyet a Kisrét bekötő út és a Csonkás közötti tekintélyes földterületről agyagig leszedtek és idehordtak. Feltételezéseink szerint – és ezt a hatóságok is vizsgálják – az egész terület egységesen törmelékkel le lett szórva, tahát a humusz elvitele nem volt elég, átvitt értelemben még sóval is beszórták. A parlagfűről ezúttal ne is beszéljünk.