Reklámtáblák össze-vissza – Elfogtunk egy levelet

Volt egy rendelet (2008 júl. 1.), hogy miképp is legyen a reklámtáblákkal nálunk, hogyan adjanak ki engedélyt, mennyi pénzt kérjenek stb. Ennek célja többek közt a város arculati egysége, rendezettebbé tevése volt.

A jegyző Tavirózsa Egyesületnek írott válaszából kiderül, hogy a rendelet semmilyen módon nem lett betartatva. Lehet kár olyan rendeleteket hozni, amelyek betartatására előre tudható, hogy nincs kapacitás.No de július 1-től állítólag új közterület felügyelő lesz.

 

Szám: Tárgy: Reklámhordozók közterületen

Tavirózsa Környezet- és Természetvédő
Egyesület
Rekvényi László
Alelnök Úr


Veresegyház
Hársas utca 34-36.

Tisztelt Alelnök Úr !

A 2009. június 1-én kelt levelére, az Ön által feltett sorrendben az alábbiakban adok választ.

1. Reklámhordozó elhelyezésére a polgármesteri hivatal nem adott ki engedélyt.
2. Kiadott érvényes engedély nincs.
3. Bevétel nem származott, mivel nincs kiadott engedély.
4. Szabálysértési bírság kiszabására – fentiek értelmében – nem került sor.

A 10/2008.(IV.30.) ÖR. számú rendelet elfogadásakor tájékoztattam a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó szabályokat – mivel a közterület felügyelő hosszabb ideje betegállományban van – betartatni nem tudjuk.

Az új közterület felügyelő 2009. július 1-én kezdi meg munkáját.

Szíves megkeresését köszönöm.

Veresegyház, 2009. június 16.

Üdvözlettel:

Dr. Tahon Róbert
jegyző

 

 

Íme az eredeti levél:

Tisztelt Jegyző Úr!

Tárgy: reklámhordozók közterületen

Veresegyház Város Képviselőtestülete a 10/2008.(IV.30.)ÖR. számú rendeletében meghatározta Veresegyház közterületein a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó szabályokat. A rendelet hatálybalépését követően eltelt közel egy év alatt egyesületünk tapasztalatai szerint semmilyen érzékelhető változás ezen a téren nem történt.

A nagy forgalmú területeken továbbra is igen nagy számban találhatók reklámhordozók, amelyek elhelyezéséből, kiviteléből adódóan nyilvánvalóan illegálisak. A már régóta megszűnt üzletekre, kereskedelmi egységekre mutató táblák elhanyagolt, városképet sértő megjelenésükkel jelentősen rontják a város megítélését. Ezen túlmenően az illegális reklámok rontják a média-reklámpiacon tevékenykedő vállalkozók üzleti érdekeit, ezáltal közvetve csökkentik a város adóbevételeit is.

A fentiekben leírt jogellenes helyzet mielőbbi és hathatós megszüntetésére ezúton közérdekű bejelentésemben kérem Jegyző Úr szíves intézkedését. Egyesületünk a továbbiakban felajánlja segítőkész együttműködését az illegális reklámhordozók helyének megjelölésével.

Ugyancsak a fentiekben leírt témához kapcsolódóan kérem Jegyző Urat, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján az alábbi kérdésekre szíveskedjék választ adni:

1. A rendelet 8.§./2/ bekezdése alapján, mennyi engedélyt adtak ki reklámhordozó elhelyezésére?

2. Jelenleg mennyi a kiadott érvényes engedélyek száma?

3. A 12.§./1/ bekezdésben foglalt rendelkezés alapján 2008. július 1.-től a mai napig mennyi bevétele volt az önkormányzatnak?

4. A 13.§./1/ és /2/ bekezdésben foglaltak alapján mennyi szabálysértési bírság kiszabására került sor a rendelet hatálybalépését követően a mai napig?

Veresegyház, 2009-06-01

Tisztelettel,

Rekvényi László

alelnök