Testületi munka – ápr. 28, 29.

A 28-i rendkívüli ülés 5-kor kezdődött és 6-kor már be is fejeződött, mert a polgármesternek iskolai évzáróra kellett mennie. Miért volt akkor ilyen sürgős a rendkívüli ülés? Nem ért volna rá a következő nap? Talán azért, hogy megválasszák Rácz Tivadart a pénzügyi bizottságba, hogy végre működőképes legyen? Vagy, hogy létesítsenek egy főállású alpolgármesteri posztot? Vagy a városközpont fejlesztési pályázata támogatásának csökkentése okozott valami halaszthatatlan döntést? Nem teljesen világos, de minden esetre 6-tól már a Pénzügyi Bizottság ülésezett.

A Pénzügyi Bizottság 28-i üléséről

Ez az első határozatképes bizottsági ülés több mint két hónap után a korábbi elnök és egy tag lemondása után, ami feltehetőleg a könyvvizsgáló által a bizottságot ért kritika hatására történt. Az új elnök Gáncs Gábor és az új tag Rácz Tivadar.

A tárgyalás a belső ellenőr beszámolójával kezdődött. Elmondta, hogy több éves elhanyagolt állapot miatt számlázási káosz van a követeléskezelésben, különösen a GAMESZ-nél. Sok fogyasztásmérő nincs átírva a tulajdonosra, mint például a Posta és a takarékszövetkezeti üzletháznál. Így díjakat nem számláznak, illetve azokat az önkormányzat fizeti. Az állapot normalizálása érdekében megfelelő szoftver kellene, ami kb. 10 millió Ft volna. (Felmerül bennünk a kérdés, hogy mit csinált a városvezetés 2003-2006-ban, amikor informatikai fejlesztésekre elképesztően nagy pénzeket lehetett nyerni önkormányzatok számára kiírt pályázatokon?)

Az ülés hátralevő részében a 2008. év költségvetésének zárszámadásával foglalkoztak. Tavaly a hitelállomány 1,2 milliárddal nőtt, aminek csak a fele magyarázható a kötvény árfolyamváltozásával, továbbá félmilliárd Ft körüli a ki nem fizetett számla. Jáger Ágnes Pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 25-ös űrlap értelmetlen, mert a kötvénykibocsátás bevételét teljes egészében hitelekre költöttük, amire nem gondoltak az űrlap megalkotói. (Nem is valódi kötvénykibocsátás történt, – mint ahogy a 20 éves tervben megírtuk, – mert az normálisan fejlesztési célú és nem kell emiatt jelzáloggal fedezni. És így más önkormányzatok kedvezőbb kamatfeltételeket tudtak kialkudni, sőt az ügyesebbek a devizaalapú kötvény még felhasználatlan részét forint alapú számlán kamatoztatják.)

Mádi Csaba külsős bizottsági tag a BD fecskendőgyár elmaradt beruházását sírta vissza, hogy milyen jól jött az volna most. Mintha nem tudná, hogy a telekeladásból – az önkormányzat által bevállalt kötelezettségek miatt – csak kb. 430 millió nettó bevétel keletkezett volna, és a termelést legfeljebb csak idén kezdte volna meg a gyár, amiből az iparűzési adó jövőre jelenne meg, és csak 2014-re érné el az évi 200 milliót, de abból kb. a fele elvonásra kerülne az átlagnál kedvezőbb adóerő-képesség miatt.

Nagy István bizottsági tag szerint a hitelek felvétele jó döntés volt, mert így lehetett fejleszteni a várost. Erre helyesen jegyzi meg Gáncs Gábor elnök úr, hogy ha nem lenne ekkora a város hitelállománya, akkor az EU-s támogatások miatt az 5 milliárdos kötvény-kibocsátási képességgel most 20 milliárdos fejlesztést lehetne véghezvinni. Így azonban a további fejlesztéshez a támogatáson felüli önrészt egyre nehezebb hitelből fedezni. (Józan meggondolás szerint mi ehhez csak azt tesszük hozzá, hogy nyilván lehetett volna az eddigi fejlesztéseknek egy jelentős részét késleltetni, ha nem is az iskola tantermeket tartalmazó részének megépítését, de már pl. az iskola auláját mindenképp, és még különböző szempontok alapján hosszan lehetne sorolni. Ezen kívül pedig súlyos hiba volt, hogy a beruházások megtérülésével nem foglalkoztak, mint pl. a takarékszövetkezeti üzletház működtetési költségeinek tulajdonosokra áthárításával, vagy pl. a posta termálfűtése ellenértékének kiszámlázásával.)

A Bizottság határozatban megállapította, hogy a 2008-as költségvetés végrehajtása során a kitűzött célt – azaz, hogy a hitelállományt ne növeljék és, hogy a drága rövidlejáratú kölcsönöket kiváltsák olcsókra – nem sikerült teljesíteni. Továbbá felhívják a figyelmet a fedezet nélküli fejlesztések veszélyeire, és arra, hogy jövőre már tőketörlesztés is nehezíteni fogja a helyzetet.

Végül Tolnai Ildikó a könyvvizsgáló elemzéseit hiányolta, mert más önkormányzatok sokkal részletesebb anyagot kapnak a könyvvizsgálóitól.

 

A 29-i rendkívüli ülés

Először a 2008. évi költségvetés zárszámadását tárgyalták. Ezen napirendi pont során a könyvvizsgáló világosan kijelentette, hogy tavaly az önkormányzati törvény 88. §-a által meghatározott hitelkorlátot túllépte a város és ha így megy tovább, akkor idén is ez történik. Továbbá megtudtuk tőle, hogy 1836 óta – amióta a költségvetés törvényileg szabályozva van Magyarországon – az előirányzatokat módosítani kell mielőtt a testület egy határozattal újabb kötelezettségvállalást tesz. Az alapszabály az, hogy először a bevételt kell megteremteni, illetve reálisan betervezni a költségvetésbe, majd ehhez kell igazítani a kiadási előirányzatot. Ez azért lényeges, mert ezt szegi meg mindig a polgármester, amikor újabb és újabb kívánatos célokról szavaztatja a képviselőket, miközben a bevételi tervben súlyos elmaradások vannak, de ez utóbbiról hamis képet fest, vagy csak egyszerűen elhallgatja.

A belső ellenőri beszámolót elmismásolták azáltal, hogy a költségvetés zárszámadásával együtt tárgyalták (már amennyire tárgyalásnak lehet nevezni azt a néhány szót, amely erre jutott).

Már hírt adtunk arról, hogy ezen a rendkívüli testületi ülésen Nemecz Lajos alpolgármesterből nem tudott főállású alpolgármestert csinálni Pásztor Béla. Nemecz urat egyébként ott helyben az a vád érte Szabó Edina képviselőasszonytól, hogy saját kőműves szakmájában is tehetségtelen. Ebbe a kettejük küzdelemébe mi nem szólnánk bele arra viszont határozottan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szóban forgó úr választási szórólapján azt ígérte, hogy foggal-körömmel fog küzdeni városunkért, ám nem értjük, hogy ennek mi köze van ahhoz az előterjesztéséhez, (már többször felemlegettük,) melyben Csiki-Begének ingyen akarta a termálfürdőt és környékét átjátszani. Ezen kívül már csak azt ígérte, hogy rendszeresen lakossági fórumot fog tartani, aminek teljesítéséről nem hallottunk.

Ez a rendkívüli ülés két éves várakozásunk eredményeként megrendelte a Kisrét utcai iparterület szabályozási tervének megrendelését. Erről a polgármester úgy tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Garabonciás utcától a dombtetőig erdősítenek, kivéve a Garabonciás utca elejét, ahol kb. 20 lakótelket hoznak létre, és csak a dombtetőtől a Kisrét utcáig lesz iparterület, ám kisebb telkekre szabdalják, – mondván, – hogy kispénzű vállalkozók is labdába rúghassanak. Megjegyezzük, hogy a 20 lakótelken pillanatnyilag még mindig azok a sitt-dombok vannak, amelyet a polgármester szabálytalanul rakatott oda, és amelyért a várost büntette meg a környezetvédelmi hatóság.

Megalakították az önkormányzat városfejlesztési Kft-jét, ami az EU-s fejlesztések miatt szükséges.

Végül Erdőkertes 090/36 hrsz-ú ingatlan – úgynevezett kisajátítást helyettesítő – megvételéről döntöttek, mert a csatornafejlesztés során véletlenül ezen a magánterületen vezették át a csatornát.