Ingatlanértékesítés veresegyházi mód

Egyesületünket sok támadás éri, mert a Polgármester minden cselekedetét támadjuk, és nem hagyjuk őt, hogy továbbra is zavartalanul építse-szépítse városunkat. Megpróbálom bemutatni a 1103/34. helyrajzi számú ingatlan értékesítését, és döntse el az olvasó, hogy igaztalanul támadunk-e.

 

A történet a következő:

2007. év nyarán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében „komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére” címmel pályázatot írt ki, melyre az Auto-Max Flottakezelő és Kereskedelmi Kft jelentkezett „karosszériakezelő, újrahasznosító üzem komplex technológiai zöldberuházás Veresegyházán” című pályázatával

A pályázaton való részvételhez szükség volt ingatlan tulajdonra, vagy legalább használati jogra a pályázat tárgyával kapcsolatban, amit a tulajdonos igazol. Ezt az igazolást Pásztor Béla polgármester megadta, és mellékelte a bérleti szerződést is (szerzodes.zip).

Ennél az állapotnál több módon is megsértette a jogszabályokat a Polgármester:

 1. A bérleti szerződést a képviselőtestület megkerülésével írta alá (13/2007.(XI.07.) önkormányzati rendelet 15. pont /4/ bekezdés).
 2. A bérleti szerződés a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzése nélkül történt (az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet 134. § (1) bekezdés), vagyis nem érvényes.
 3. Mivel nem volt érvényes bérleti szerződés a Polgármester által kiadott igazolás miatt vélelmezhető az okirat-hamisítás bűntette is.

Az már csak a humor kategóriája, hogy az igazolás korábbra van dátumozva, mint maga a bérleti szerződés.

Az Automax Kft. a KMOP pályázaton nyert, és mint később kiderült a szóban forgó ingatlant valójában meg kívánta-kívánja vásárolni. Ezzel kapcsolatban egyeztetések kezdődtek a Kft vezetője Dr. Csiki-Bege Lajos és a Polgármester (tán néhány alpolgármester) között. Az Auto-Max Kft-től vételi ajánlat érkezett, aminek paramétereivel lényegében megegyező tartalmú pályázatot írtak ki hozzászólás letöltése (Fehér István)

A pályázat kiírásával a következő, jogilag megkérdőjelezhető dolgok történtek:

 1. A telekértékesítésre kétszer lett pályázat kiírva. Az első kiírás június 5-én jelent meg az Önkormányzat honlapján, melyet a képviselőtestület június 24-ei ülésén nem fogadott el. Ezután lényegében azonos tartalommal, de szélesebb körben lett újra meghirdetve (lásd 3/b. pont), melynek szövegét már 2008. június 25-én megkapták a képviselők. Az értékbecslés csak 28-án készült el, és az első kiírás meghirdetésekor, még nem is látta az ingatlanszakértő a területet (a helyszíni szemle június 18-án volt). hozzászólás letöltése (Szabó Edina)
 2. A második pályázati felhívás elkészültekor még nem létező értékbecslés, a környező korábban értékesített ingatlanok árából kiindulva 49%-al értékelte le a szóban forgó ingatlan árát, ami így véletlenül egybeesett a kiírásban szereplő árral.
 3. A Tavirózsa rádió közvetítésében hallhattuk még, hogy Dr. Baranyai Tamás képviselő úr törvénytelennek, az árat előre lezsírozottnak nevezte az ügyletet. hozzászólás letöltése (Dr. Baranyai Tamás)

Az ÉVE a Doktor Úr kijelentésével nem tud vitába szállni a következők miatt:

 1. A kiírásban négy feltétel szerepel. Az egyik az ár, a másik az ingatlanra építendő felépítmény nagysága, harmadik az iparűzési adó mértéke, és a negyedik a foglalkoztatottak minimumlétszáma. Abban az esetben, ha mind a négy feltétel pontozása megtörténik, vagyis az összességében legelőnyösebb feltételeket vállaló ajánlat a győztes, mi kiabálnánk leghangosabban a becsületsértés miatt. Sajnos ezzel ellentétben az történt, hogy a legmagasabb vételi ár lett a döntő az ingatlan odaítéléséhez, függetlenül attól, hogy például kétszer annyi iparűzési adót vállalt volna más.
 2. A kiírás 2008. június 30-ai dátummal, július 3-án jelent meg az Önkormányzat honlapján. A pályázat beadási határideje július 22. 9 óra volt, és a pályázat részleteivel kapcsolatban június 21-én 10 órakor lehetett kérdezni úgy, hogy a kontaktszemély nem volt megjelölve a kiírásban. Ez alapján teljes 23 óra állt a pályázni szándékozók rendelkezésére, hogy megtalálják az illetékest a válaszadásra, megtekintsék a területet, illetve a megfelelő dokumentumokat, elkészítsenek egy beruházási tervet, és beadják a pályázatot. Ilyen feltételek mellett egy üzletember tudja, hogy nincs keresnivalója ezen a pályázaton.
 3. Korábban említett Fehér István alpolgármester úr kijelentéséből kiderül, hogy az Auto-Max Kft. jelentősen több információval rendelkezett a területről, mint ami a pályázatban megjelent.
 4. Dr. Csiki-Bege Lajos (az Auto-Max Kft. ügyvezetője és tulajdonosa) kezébe idén tavasszal majdnem sikerült ingyenesen átjátszani a termálfürdő területét.

A pályázatra meglepetésszerűen mindössze egy ajánlat érkezett, amit a bírálóbizottság elfogadott. Megszokhattuk már, hogy Veresegyházon semmi sem megy jogszabályszerűen, tehát egyetlen ajánlat elbírálásába is hiba csúszik. A bírálóbizottság a következő tagokból állt:

 • Nemecz Lajos alpolgármester,
 • Fehér István alpolgármester,
 • Kosik József alpolgármester,
 • Szabóné Tolnai Ildikó a Városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság elnöke.

A hiba pedig az, hogy az önkormányzati törvény szerint az alpolgármester jogállásával (mivel kapcsolatban áll itt a pályázókkal) összeférhetetlen bármilyen önkormányzati bizottsági tagság. Nálunk a négy tagból mindössze három rendelkezik a kizáró címmel. hanganyag letöltése (Tatár Sándor)

A július 31-ei képviselőtestületi ülésen parázs vita alakult ki néhány képviselő és a polgármester között. Kérdésként merült fel, hogy miért kell olyan vállalásokat kérni, amit mivel adók, úgy is be kell fizetni. Jogilag védhető-e az a megoldás, hogy ha kevesebb az adókötelezettség, akkor a vállalkozó azt megtéríti ingatlanvételár hátralék címén. Ha tisztességes árat kér az Önkormányzat a telekért, akkor nem kell ilyen ködös dolgokat bevenni a pályázatba.

Az ÉVE azon is megütközött, hogy ez a vételár hátralék nem automatikusan, az ingatlanadóval egy időben kerül befizetésre, és biztosíték sincs kikötve ennek elmaradása esetére, hanem külön megállapodást kell kötni erről. Dr. Csiki-Bege Lajost nem úgy ismerjük, hogy herdálná a pénzét. A pályázaton nyertes Kft-je például Csomádon van bejegyezve, ahol nincs iparűzési adó, illetve fentebb leírtuk, hogy ingyen is szívesen megszerzett volna veresegyházi igen értékes területet. Mi érdeke fűződik, és mi kötelezi a vállalkozót ilyen külön megállapodáshoz?

A vita több képviselőnek az ülésről történő kivonulásával zárult, és a már megszokott módon a bennmaradt 10 képviselő a tisztázatlan dolgok tömegének ellenére megszavazta az ingatlan értékesítését. A jegyzőkönyv letölthető.

A kivonult képviselők, és az általuk képviselt szervezetek „Közérdekű bejelentést” nyújtottak be a Legfőbb ügyésznek, a Pest megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Elnökének a jogszabálysértések megszüntetése érdekében.

A hanganyag részletek a Tavirózsa Rádió 107.3 jóvoltából hallhatók, az ülés teljes anyaga innen letölthető.