Helyi nyilvánosságért – Veszprém

Mitől volt kiemelkedő Veszprém helyi nyilvánossága az utóbbi években? E cikkben az ÉVE e kérdésre próbál meg választ keresni.

„A liberálisok azért nem utasítják el a költségvetést, mert a konzervatív polgármester ígéretet tett, hogy nem fog kötvényt kibocsátani” – olvashattuk Veszprém legradikálisabb honlapján, melyben az újságírók társadalmi munkában tevékenykednek. Mert Veszprémnek van radikálisnak tartott honlapja, és van egy sereg médiuma, amely a közélettel foglalkozik.

Igen, mondhatnánk, Veszprém egy nagyváros, állatkerttel, egyetemmel, a nyári Ünnepi Játékokkal, és a méret maga adja a több lapot, médiumot: Napló, Veszprémi 7 Nap, Helyi Téma, két rádió, két tévé, több internetes portál, hiszen még a külön programok is saját portált üzemeltetnek. Ezért van az – gondolhatnánk -, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő médiumnak sincs értelme túlságosan direktben a polgármester szája íze szerint politizálni. Erre utal az a Capital Research 2007-es felmérés, mely szerint a lakosok mind közül az önkormányzati támogatású Veszprémi 7 Napot kedvelik a legjobban. A televízók közül pedig a legnagyobbakat a Veszprém Tv csatorna követi, és csak ezután jön a Duna, a Hír Tv, az ATV és a többi. De az önkormányzati Tv megelőzi a regionális politikailag elkötelezettebb Séd Tv-t is nézettségben.logo

Egyszóval az önkormányzati médiumok előkelő helyen állnak, ami nem egyszerűen Veszprém méretéből következik. Ettől akár még sereghajtó is lehetne a város honlapja, lapja, televíziója. Ha összehasonlítást teszünk más hazai nagyvárosokkal kiderül, hogy Veszprém nyilvánossági színvonala kiemelkedik, tehát a titok nem egyszerűen a méretben van. Ezután a titok után kezdtünk nyomozni, és az előző polgármester politikai kultúrateremtését (is) találtuk válaszul.

A méret persze nem elhanyagolható. Egy nagyobb településen nagyobb az esélye, hogy lesz egy-két ugyan civilnek látszó, valójában mégis profi, akik aztán kiemelkedőt is alkotnak. Ilyen a már korábban idézett www.index.veszprem.hu mely szerkesztőség újságírói díjat is nyert, noha nálunk hasonló fórumra azt mondanák, hogy nem elég udvarias a polgármesterrel.

További strukturális előny – és ezt sajnos vagy nem sajnos, de el kell ismernünk -, hogy a Veszprém 7 Nap újság elismertségét annak is köszönheti, hogy bár az önkormányzat támogatja – s egyébként ingyen szórják -, mégiscsak egy német cégcsoport működteti, melynek Németország néhány tucat városában is van helyi lapja. Ilyenformán velük jött egy intézményi kultúra is. A Helyi Téma pedig most, versenytársként 2008-ban jelent meg, s bár ez magyar tulajdonosi csoport, de ez is hálózattá növi ki magát, s ez bizonyos mértékig szintén ellenáll a helyi érdekcsoportok nyomásának. Külsejét és belsejét is tekintve bulvárosabb, de azért jelenleg épp a képviselőtestület tagjait járják végig, hogy fogalmazzanak meg három problémát, amelyen segíteni kéne.

Végezetül a két rádióadó, amely működtet helyi szerkesztőséget, de mégis csak van mögöttük egy anyacég, pontosan úgy, ahogy a lapoknál. (A Radio 1 és a Klubradio sugároz Veszprémben, és működtetnek saját honlapokat is kifejezetten helyi hírekkel. A televíziók honlapjai egyedül olyanok, amelyekre a „gyenge” jelzőt használhatnánk.)

Továbra is úgy tűnhet tehát, hogy a kliens-patrónusi viszonyokba való helyi beleragadás a legnagyobb rákfenéje egy színvonalas nyilvánosság kialakulásának, és a színvonal növelésének legegyszerűbb módja, ha egy külső médiacsoporttal kötne a mi városunk is szerződést. Veszprémnek az, hogy a polgármester nem akarta a kezében tartani a nyilvánosságot, a javára vált. A mi polgármesterünk több mint negyven éve van hatalmon. Amikor a városba költöztünk ebben mi is valamiféle garanciát láttunk, mondhatni bedőltünk. Pedig ha valaki ennyi ideig hatalmon van egy demokráciában – és előtte -, ott aligha hihető, hogy erre a kiválósága predesztinálja – s még ha kiváló is, a konfliktusokban el kellett volna használódnia, A tartós hatalommegtartás okaként érdemes rafinált képességekre is gyanakodnunk. Nos, most már tudjuk, hogy az egyik legdöntőbb rafinéria itt a kliensviszonyok „zseniális” építésében rejlik, és igaz ez a városi médiumra is. A Veresi Közügy már megszűnt, s talán épp azért, mert főszerkesztője csak mostanáig tudta eljátszani, hogy kliense Pásztor Bélának, aki miután átlátott ezen valahogy meg is szabadult tőle. A nepotizmus, a kliens-patronusi viszonyok, és a korrupció sajnos kéz a kézben járnak, s az egyik legfontosabb elemük a nyilvánosság feletti hatalomgyakorlás. Veszprémben 16 éven keresztül volt egy polgármester, aki úgy tudta átadni a kormányrudat 2006-ban, hogy amit a városban nyilvánosság terén felépített, azt a következő nem akarta szétverni, noha a mostani egészen más habitussal rendelkezik, mint elődje. Az előző polgármester szeretett szerepelni, saját blogján (!) www.diossylaszlo.hu válaszolt és vitatkozott, a mostani inkább előad, aztán visszahúzódik, inkább kerüli, mint szereti a nyilvánosságot. Jelenleg jobboldali vezetője van a városnak, aki azonban ugyanazt a tájékoztatási gyakorlatot követi, melyet elődje meghonosított.

Ugyan nincs olyan mérvű kliens struktúra mint nálunk, így aztán a mégoly talpraesettnek tartott vezető is új vezetőnek adta át a helyét, s lám, az új is megbecsült, és feltehetőleg jól működteti a várost, legalábbis erre utal a pénzügyi helyzet, és a kulturális pezsgés. Veszprémnek van ipari parkja, alacsony a munkanélkülisége, és igyekszik néhány pontban kulturális vonatkozásban a legjobb lenni.Nyilvánossági színvonalát pedig véleményünk szerint a már korábban említetteken kívül az segítette, hogy az előző polgármester kitalálta: kell egy önkormányzati szóvivő, aki előzetesen elmondja a bizottsági ülések témáit, összegyűjti a képviselők számára a Veszprémről megjelenteket (sajtószemlézik), és megnyitóbeszédeket készít elő, sőt tart, ha kell a polgármester helyett, szalagot vág át, hovatovább integrálja az önkormányzat munkáját épp úgy, ahogy minden sajtószóvivő. Viszont – s ezt magától az illetőtől tudjuk – bár az önkormányzat által támogatott helyi lap szerkesztőbizottsági tagja, nem jár el a szerkesztőségi ülésre, nem cenzúráz, hanem tájékoztat, nem csak hogy nem él vissza a tulajdonosi lehetőségekkel, de még csak nem is él vele.

Veszprém önkormányzatának szóvivője természetesen elsősorban a polgármester jobb keze, egy bizalmi állás birtokosa. Van, aki bírálja is, hogy ő a város első szolgájának érdekeit sem képviselhetné, mert hisz a testület egésze felé tartozik elszámolással. Ugyanakkor Veszprémben már a szóvivői feladatok ellátásában is vigyáznak arra, hogy különválasszák a pártpolitikát az önkormányzatitól. Pártrendezvények ismertetését nem végezheti a szóvivő. S ez így volt az előző polgármester idején is, és így van most is. Ezt nevezzük mi kultúrának, mely átörökíthető. Mert mi azt látjuk, hogy a mi városunkban inkább a klienstermelés politikai módszerei lettek megtanítva, és örökítődnek majd át, azaz a modern elvárásokkal szemben ez éppen hogy a kulturálatlanság.

Veszprémtől tanulni a nyilvánosság önkormányzati működtetése terén tehát igen könnyen lehetne. Nem kéne megvárni, hogy valami csoda folytán egyszer csak jó önkormányzati lap születik. Mi csak provinciális vergődést tudunk felmutatni, meg néhány elszánt polgármestert buktatni akaró – s ebbe már a mi honlapunk és egyesületünk is beletartozik – médiumot. Spontán módon is javul a helyzet, mert a nyilvánosság lehetőségei javulnak, de az önkormányzat még többet tehetne. Be kéne lépnie az önkormányzati lapnak valamilyen hálózatba, és ami a kultúrát illeti, a lekötelezés helyett a szolgáltatói magatartást kéne meghonosítani. Lehet, hogy ebbe aztán belebukna Pásztor Béla, mint politikus, de lenne valaki aki azt mondaná – ahogy mi is ezt tesszük most Veszprém volt polgármesterével -, hogy az egész ország számára jó példát mutatott a nyilvánosságkezelés technikájáról, s használt a demokráciának.

 

Olvasnivaló: