Milyen egy ÜGYFÉL?

Snájdig? Elszánt? Határozott? Vagy csak felnőtt ember módján gondolkodik? Ki tudja. Az utóbbi napokban élénk eszmecsere tanúi voltunk a LEVLISTÁn és a levelezésben a településrendezési tervvel kapcsolatban. Ezért úgy döntött az Egyesület, hogy rendezett, törvényi keretek közé tereljük az eszemecserét. Szeretnénk, ha az olvasóink kifejtenék véleményüket az anyaggal kapcsolatban, akár az egyesület LEVLISTÁján, akár a honlapunk FÓRUMán. Ne felejtsük el, hogy érdemi hozzászólás csak a jogi úton kommunikálható, hogy súlya legyen.

Tisztelt Aljegyző Úr!

Egyesületünk részt kíván venni Veresegyház településrendezési tervének készítési/módosítási eljárásaiban.

Bejelentésünk a Kvtv. 98.§ (2) bek. a) pontján, illetve az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 9.§-án alapul.

Egyúttal kérjük bejelentkezésünk visszaigazolását.