Veresegyház turizmusfejlesztési stratégiája

Érdekes és egyben figyelemfelkeltő anyag jutott a birtokunba. Talán mi adhatjuk közre először (közreműködve a Tavirózs Egyesülettel), a széles nyilvánosság elé tárva, hogy az Önkormányzatban vannak olyan lelkiismeretes képviselők és dolgozók, akik szívükön viselik a település sorsát, jövőjét. Az anyag részletesen tárgyalja a város “sárgaköves” jövőjét, lehetőségeit.

Veresegyház városa földrajzi elhelyezkedése, épített és természeti értékei révén kiváló adottságokkal rendelkezik a turizmus területén. Problémát jelent azonban, hogy ezek az adottságok nem szervezıdnek turisztikai attrakcióvá, valamint a turisztikai infrastruktúra is fejlesztésre szorul. Mindezek a tényezık indokolták, hogy a helyi turizmusfejlesztésmegalapozása érdekében átfogó stratégia készüljön, melyre az önkormányzat megbízást adott.

Letölthető anyag

Kiegészítésképp egy felettébb érdekes, “Agárverseny” témájú, kiválóan prezentált tanulmányt is csatolunk a cikkhez.

ui. Veresegyház lassan ébredezik?

 

-bónusz?