Városért tenniakarók közös gondolatai néhány témában

Találkozás a helyi társadalmi szervezetek vezetőivel
2007 november 10 – Édenkert Étterem

Az ÉVE kezdeményezésére pártoktól és politikai irányzatoktól függetlenül, a város jövőjéről gondolkodni akarók ültek egy asztalhoz.
Több témát vetettünk fel, melyek közül 3-nál még teljes létszámmal voltunk jelen, a negyediknél már Fidesz és MSZP nélkül maradtunk, mivel másik programra kellett menniük.

BEVEZETŐ

A felvetés az ÉVE részéről az volt, hogy egy tartósan blöffökre épített politizálás egyetlen ellenszere a bizalmatlanság, melyet minden téren érvényesítenünk kell a jövőben. A Tavirózsa politológiai kiegészítése ehhez még az, hogy a „blöff politizálás” azért alakulhatott ki, mert az esetleges leleplezéseknek soha nem volt következménye. Mind a blöffökre, mind a következménynélküliségre a bírósági utak tulajdonképpen az ÉVE és a Tavirózsa részéről felvállalt cselekvés, a többiek állásfoglalást e téren nem tettek.

GAZDASÁG ÁLLAPOTA

01 Kielégítő-e? A beszélgetés arról szólt, hogy lehet-e katasztrofálisnak nevezni. Mit is jelent ez a szó.

02 Legsúlyosabb probléma. A bevétel-kiadás olló szétnyílása, amit hitelekkel pótolunk és így az adósságspirál fokozódik. Ez még a BD megépülésének esetén is modellezhető. A tervezett törlesztési kötelezettségvállalás meghaladja 2007-2008 időszakra a törvény szabta mértéket. A könyvvizsgálónak szólnia kellett volna e miatt is, de már a BD beruházási csúszásakor is, hogy a költségvetési terv nem teljesíthető.

03 Mit kell tűzoltani? Kamatfizetés. Többünk számára nem is értelmezhetők a rendkívüli testületi ülések a kötvénykibocsátásról – s a jelen lévő képviselők sem tudtak megnyugtatni minket – elvégre olyan testületi ülésnek volna értelme, ahol a nov. 30-ig beterjesztendő jövő évi költségvetési koncepció kerülne vitára. Kötvénykérdésről is csak ez után lehetne beszélni.

04 Mi a javaslat? Adósságátütemezés, kötvénykibocsátás előtt több pénzügyi szolgáltatótól ajánlatkérés, a helyzet kihasználása az átvilágítás megkezdésére, az átvilágító cég közbeszerzési eljárással történő kiválasztása, 20 évre történő tervezés. Végezetül megállapodtunk abban, hogy nem Veresegyház gazdasági állapota a katasztrofális, hanem a gazdálkodása.

 

JOGKÖVETŐ MAGATARTÁS

01 Kielégítő-e? Ha nem is katasztrofálisnak, de igen rossznak minősítették a jelenlévők.

02 Legsúlyosabb probléma A jogkövető magatartás részben vezetői szándék, részben pedig tudás kérdése. Előbbi a polgármester felelőssége, akinél nem is jelenik meg értékként a jogkövetés fontossága – mondván, hogy nem életszerű -, utóbbi pedig a jegyző kompetenciája. (Ld. pl. sittlerakás, „titkos szerződés” iratainak megtekintésének megtagadása.)

03 Mit kell tűzoltani? A jegyző lecserélése a helyzet érdemi megváltoztatásához elengedhetetlen. Nyugdíjazása miatt vezetői megbízásának visszavonása is megoldás lehet. (A felelősségrevonás témáját természetesen nem az ÉVE kezdte el, már hosszú évek óta napirenden van, és mára összegződhet).

04 Mi a javaslat? Egy törvénytisztelő, vagy törvénytől félő jegyző jelenléte rendkívül sokat javítana a városvezetés jogkövető magatartásának kialakulásában. Javaslat, hogy a jegyző, ha nem akar lemondani, akkor helyezzék más munkakörbe, így végkielégítést sem kell fizetni neki. Mindezt a frakcióvezetők, egy zárt ülés keretében, vagy akár az érintettekkel – polgármester, jegyző – meg tudnak állapodni.

 

NYILVÁNOSSÁG, KÖZÉLET, HELYI MÉDIA

01 Kielégítő-e? Az előzőknél ez mindenképp jobb állapotban van, bár a BD elleni küzdelem megmutatta, hogy mivel jelentős információk nem tudtak bekerülni a Veresi Közügybe, nem maradt más lehetőség, mint hogy a civilek önerőből saját lapot adjanak ki.

02 Legsúlyosabb probléma A nyilvánosság nem csak az újságírókon múlik, hanem azon is, hogy hozzájutnak-e fontos infókhoz. A legsúlyosabb probléma, hogy gyakran perelni kell, hogy az infókhoz hozzájusson a média.

03 Mit kell tűzoltani? A napi városi hírek, konfliktusok nyomonkövetése színvonalas honlap üzemeltetését igényli. Egyelőre ebben az ÉVE-nek aktív szerepet kell vállalnia.

04 Mi a javaslat? Hosszabb távon a lapot készíteni akarók számára egy megpályázható összeget kellene a városnak felajánlani. Pályázni pedig csak azok pályázhatnak, akik vállalják, hogy az országosan elfogadott újságírói etikai kódex irányelveit betartják.

+1 pont, amire már a vacsora mellett, lazább hangulatba került sor:

 

VÁROS BIZTONSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE

01 Kielégítő-e? Sokkal rosszabb, mint ahogy a lakosok azt hiszik. Veresegyház már nem tartozik a biztonságos városok közé.

02 Legsúlyosabb probléma Az emberek nincsenek is tisztában a valódi helyzettel.

03 Mit kell tűzoltani? A nyilvánosság tájékoztatása az elsődleges feladat, így talán az emberek is jobban odafigyelnek értékeik védelmére.

04 Mi a javaslat? Polgárőrséggel való találkozás (bevonni őket a konkrét valós helyzetfelmérésbe és a megoldás módozatainak kimunkálásába) Helyi rendőrség kapitánya, annak személye a legmeghatározóbb Képviselők előtt évi beszámolói kötelezettsége a rendőrségnek, amely legyen érdemi. Készüljön saját felmérés is a város közbiztonsági helyzetéről.

Pontozásos rendszer (balance score card), melyben a helyi rendőrség (vagy polgárőrség) az alapján kapja az önkormányzati támogatást, ahogy azt a pontozásos rendszerben korábban közös megállapodást nyert.