Okirat betekintés

2007 április 4-én kértük írásban betekintésre a jegyzőtől a BD ügy iratait , mint közérdekű adatokat. Az iratok kiadását a jegyző, szolgálati titokra való hivatkozással megtagadta. Ezt követően a Tavirózsa Egyesület bírósághoz fordult és ezzel párhuzamosan büntető feljelentést tett. Erről az ÉVE által szervezett konferencián (06.26) tájékoztattam a nyilvánosságot.
November 06-án a Budakörnyéki Bíróság elsőfokon helyt adott a Tavirózsa Egyesület keresetének és a Beckton és Dickinson céggel kötött szerződések, mint közérdekű adatok kiadására kötelezte Veresegyház Város Önkormányzatát. A bíróság – még nem jogerős itéletében – megállapította, hogy sem szolgálati, sem üzleti titokra nem lehet ez ügyben hivatkozni. A közérdekű adatok kiadásának megtagadása jogellenes volt.
A Tavirózsa Egyesület az ítélet jogerőre emelkedését követően, a „titkos” iratokat nyilvánoságra hozza. Továbbiakban vagyoni és nem vagyoni kártáritási pert kezdeményez az önkormányzattal szemben. Tekintettel arra, hogy a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatosan ismételten és visszatérően tapasztaljuk az önkormányzat felelős vezetőinek jogellenes magatartását, keresetünkben velük szemben közérdekű célra fordítandó bírság kiszabását is kezdeményezni fogjuk.
Őszintén bízunk abban, hogy lépéseink elősegítik a demokratikus, átlátható közélet megteremtését városunkban.
Büntető feljelentésünk tárgyában a nyomozást elrendelték, a jelenleg is folyamatban van.

Tavirózsa Egyesület