Levél a Bectonnak!

Becton&Dickonson Hungary Kft.
Sczigel Gábor úr részére 8. October. 2007.

H-1025 Budapest
Szeréna u. 60/C, I/3.

Tisztelt Sczigel Gábor úr!

Tájékoztatni vagyok kénytelen, Veresegyházon létesítendő beruházásukkal kapcsolatosan kialakult helyzetről.
Sajnálatos, hogy az építési engedélyezési eljárás során feltárt sorozatos, ma már nyugodtan kijelenthető szándékos megtévesztéseken alapuló hibák miatt, szinte kizárt, hogy beruházásuk lebonyolítása és a gyár beüzemelése, korrekt dokumentáció hiányában megtörténjen.

Az építési engedélyezési eljárásra benyújtott dokumentáció, több adatában jelentősen eltér a hatósági engedélyek adataitól. A megépítendő több ütemben továbbfejleszteni kívánt beruházásuk környezetvédelmi kívánalmaival tisztában vannak, az eljárásra benyújtott anyaguk környezetvédelmi hatástanulmánnyal nem rendelkezik.

A civilszervezetek által kikényszeríttet, képviseletük által a részleges hatástanulmányhoz szolgáltatott adatok megtévesztők. Az így beszerzett engedélyekkel a lakosságot és képviselő-testületet megtévesztették.
A birtokunkban lévő hatósági állásfoglalás egyértelműen bizonyítja, hogy a létesítendő üzem veszélyes üzem besorolású, veszélyességi övezet kialakítására kötelezett. Tehát a képviselő-testület, a 2007. október 4-én hozott határozata megtévesztésen alapul, ezért a határozat megsemmisítése iránt jogi eljárást kezdeményezünk, amelyről tájékoztatjuk az építési engedélyezési eljárásban résztvevő szakhatóságok, valamint az építési terület mezőgazdasági területről iparterületté minősítő hatóságok képviselőit.

A megismételt eljárások során elengedhetetlen, a biztonsági elemzés elkészítése, amely alapján a hatóság kijelöli a biztonsági övezetet.

Schweizer professzor, a Magyar Földtani Intézet igazgatójának álláspontja szerint az önök által megvásárolni kívánt terület, közepesen földrengésveszélyes, esővízben szegény ökológiailag érzékeny.

A részleges hatástanulmány bár foglalkozik talajvizsgálati megállapításokkal, azonban, mint veszélyes üzem kockázati tényezője meg sem említi. Igaz nem vizsgálatot végzett a szakértő, csak átvett adatokat.

Sajnálatos, hogy beruházási szándékuk, kiemelten az engedélyezési eljárás folyamata olyan körülményeket teremtett, mint egy NATO katonai megszállás, amelynek hatását csak megerősítette a polgármester úrral kötött titoktartási szerződésük. A felvetett lakossági kifogások kezelése minden kétséget kizáróan kompromisszumot nélkülözők.
Jól kihangsúlyozzák ezt a lakossági igény szerinti védőtávolságtól való elzárkózás, a várható technológia korrekt ismertetése és vizsgálata. Ez utóbbi, például a sterilizálási folyamat esetében, még most is csak prospektus és nem technológia jellegű.
Tény, hogy eljárásukkal és polgármesterünk segítségével a város lakosságát megosztották, amellyel a kiválasztott építési terület mellett élők megalapozott ellenállását váltották ki. Ennek következtében került feltárásra a 2007. január 13-i határozat, amellyel a polgármester előterjesztése alapján a megtévesztett képviselő-testület, az építési terület értékesítését a valós érték 20%-os értékesítési árát elfogadta. Ez a fajta tisztázatlan értékesítés a magyar törvények szerint kimeríti a közvagyon hűtlen kezelését, amelynek jogi rendezése folyamatban van.

Üdvözlettel:

Vukovics József