Hogy áll az önkormányzat a rendezési tervvel?

Az ÉVE 2007.06.27-én kérte az önkormányzattól a rendezési tervvel kapcsolatos anyagokat.

Ezt csak két hónap után teljesítették. Ez lett volna hivatott bizonyítani, hogy a Kisrét utcában az iparterület kijelölésével minden jogi előkészület megtörtént, leszámítva a kijelölés rendelettel elfogadott aktusát.

Ezenkívül ezek az anyagok mutatják meg, hogy Veresegyház jövőképe mennyire kiérlelt. A rendezési terv elfogadásához szükséges hatósági, minisztériumi egyeztetésekből szemelgetve ítélje meg mindenki maga:

  • A tervdokumentáció nem alkalmas a megvitatásra. (lásd Közlekedési Felügyelet 2006.05.30. 100_0733, 100_0734, és 2006.06.09. 100_0752, valamint 2006.06.19. 100_0762, 100_0763)
  • Pest Megye Főépítésze (2006.06.02.) szerint a tervezet meggondolatlan és nagymértékű növekedést tervez, nem képes alkalmazkodni a helyi sajátosságokhoz , továbbá kérdéses, hogy a tervezet valóban Veresegyház hosszú távú érdekeit szolgálná. (lásd  100_0747, 100_0748)

·      A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (2006.06.02.) szerint Az új lakó és gazdasági területek kijelölése nem elég átgondolt, mennyiségük túlzó”, valamint “A koncepció nem a teljes közösség érdekeit képviseli.” (lásd  100_0741)

·      Az ÁNTSZ (2007.06.02.) szerint A jelenleg túlterhelt szennyvíztisztító bővítés utáni kapacitása sem biztos, hogy elegendő lesz 2020-ig. Bővítés nélkül a fejlesztések nem valósíthatók meg (lásd  100_0745, 100_0746).

·      A Regionális Közig Hivatal Főépítésze (2007.06.15.) a tervezetet elfogadásra nem javasolja, szerinte a hibák kijavítása után a véleményeztetési eljárást meg kell ismételni. (lásd  100_0781, 100_0782, 100_0783)

  • Az önkormányzat jellemzően a hatóságok és minisztériumok felé is úgy küldte az egyeztető tárgyalásra a meghívókat, hogy azok későn érkezzenek (lásd Országos Területfejlesztési Hivatal 2006.05.18.  100_0718 és Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 2006.05.22.  100_0757). Így sikerült elérniük, hogy a gödöllői rendőrkapitányon és Szada polgármesterén kívül (aki tiltakozott az elkerülő úttal kapcsolatban is lásd 2006.05.30.  100_0731, 100_0732) csak helyi emberek voltak (lásd a 2006.06.22-i jelenléti ívet.  100_0776).

·      A hatóságok rendre levélben válaszoltak, hogy későn kapták a meghívót, de a kifogásaikat fenntartják (lásd Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006.06.22.  100_0765, Nemzeti Hírközlési Hivatal 2006.06.27.  100_0766, Pest Megye Főépítésze 2006.06.30.  100_0768).